19.3.2024


Piispat avioliittokäsitystä tuhoamassa


Raamatun kanta avioliitosta on yksiselitteisen selvä: avioliitto ja avioelämä on tarkoitettu toteutumaan vain miehen ja vaimon välillä. Maan täyttäminen jälkikasvulla kuului miehen ja naisen luomisetuihin ja  luomisen tehtäväksiantoon. Kirkko on kautta aikojen nähnyt kirkkaana avioliiton Jumalan luomistekoon kuuluvana selkeänä totuutena. Samoin koko ihmiskunta uskonnoista ja uskomuksista riippumatta on elänyt tätä totuutta todeksi koko olemassaolonsa ajan! 


Ilmestyskirjan mukaan lopunaikoina. ihminen muuttaa ajan ja lain!?  Myös Jeesus totesi laittomuuden voimistuvan ja pääsevän valtaan lopun lähestyessä.

Piispojen viimeaikainen kannanotto ja esitys uudesta avioliittokäsityksestä tulevalle kirkolliskokoukselle enteilee jo pahoja myrskytuulia. Piispainkokouksen selkärangattomuus seistä suorana  Jumalan luomisjärjestyksen rinnalla kertoo vakavasta lankeemuksesta. Nöyrtyminen laittomuuden edessä on turmiollista ja tuhoisaa, ei vain piispoille itselleen, vaan myös koko kirkolle.


Piispainkokouksen esitys noudattaa samaa kaavaa, kun aikoinaan keskusteltiin papin viran avaamista naisille. Siinä on kaksi syöttiä. Toinen homoliittojen hyväksyjille ja toinen vain perinteisen avioliittokäsityksen puoltajille! Esityksen mukaan molemmat näkemykset ovat hyväksyttäviä ja jokaisella on omantunnon vapaus toimia. Nyt tuleekin se tuhannen euron kysymys: kuinka kauan tuo vapaus tullaan sallimaan? Ja keitä se koskee?


Kun siis aikoinaan päätettiin naispappeudesta, vastustajille annettiin omantunnon klausuuli, joka tarkoitti täyttä kotipaikkaoikeutta toimia kirkon virassa, vaikka ei hyväksynyt naispappeutta. Kun aikaa kului tarpeeksi kauan, vaatimus tuon kotipaikka oikeuden poistamisesta voimistui. Lopulta perinteisen virkakäsityksen omaavat joutuivat sanktioiden uhalla toimimaan vastoin näkemystään ja alistumaan vastoin omantunnon klausuulin henkeä ja periaatetta.


Onko nyt niin, että kymmenen vuoden kuluttua piispainkokous suuressa viisaudessaan joutuu taas paineen alla muuttamaan kirkkokäsikirjan henkeä. Sieltä poistuu maininta omantunnon vapaudesta eli jos pappi kieltäytyy vihkimästä samaa sukupuolta olevia avioliittoon, joutuvat he ankaraan puhutteluun ja kurinpidollisiin toimenpiteisiin! 


Ja keitä tämä omantunnon vapaus koskee? Koskeeko se myös kanttoria ja vahtimestaria, jotka normaalista ovat läsnä vihkimisessä. Ehdotuksessa tästä ei ole mitään tarkkaa mainintaa? Lieneekö piispoilla oletuksena, että kaikki muut ovat jo ilomielin hyväksyneet homoliitot, paitsi jukuripääpapit?


Piispaikokouksen olisi pitänyt suoristaa selkänsä, nostaa pyhät kädet , ei antautumisen merkiksi, kuten nyt on tapahtunut, vaan rukoukseen Pyhän Jumalan puoleen ja pyytää voimia ja rohkeutta pysyä Raamatun sanan totuudessa, ja niin esittää kirkolliskokoukselle piispainkokouksen yksimielisen kannan: kirkollinen avioliitto on mahdollista vain miehen ja naisen välillä! Rauha Jumalan kanssa


Apostoli Paavali aloittaa usein kirjeensä seurakunnille kirjoittamalla toivotuksen - "armo ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ...". Uskoon tulon myötä Paavali oppi tuntemaan Jumalan Isänä, jolla oli lempeät kasvot ja ajatukset ihmistä kohtaan. Siksi Paavali rohkaisi ihmisiä luottamaan Jumalan armoon ja rakkauteen, joiden hedelmänä ihmissydän vahvistuu iloitsemaan pimeydenkin keskellä rauhan sanomasta. Tuota sanomaa saamme kertoa toisillemme evankeliumin ihmeellisellä uutisella. Jumala on tehnyt yksipuolisen rauhan ihmiskunnan kanssa ja on jo allekirjoittanut sopimuksen omalta puoleltaan Poikansa verellä. 


Kirkkojen tehtävä on toimia samoin eli oltava rauhan puolella sotaa vastaan. Samoin meidän tavallisten ihmisten. Vain Jumalalla kaiken Luojana on oikeus käyttää kovia otteita taivuttaakseen luotunsa takaisin oikealle tielle. Tätä ravistelua Hän on joutunutkin käyttämään pitkän tovin eli jo Eedenin putarhan tapahtumista lähtien! Lopullinen ja viimeinen kurinpidollinen toimi tuleekin sitten armonajan lopulla, jota kohti ihmiskunta lähestyy tasaista matkavauhtia. Raamatun juhlava kuvaus Viimeisestä Tuomiosta lopettaa kaikki kalistelut ja kolistelut, ja edessä on uusi taivaallinen todellisuus, joka on pelkkää loputonta rauhaa, iloa ja rakkautta.


Tätä ennen ihmisen pahuus näyttää kaikki värinsä eli mustan, vielä mustemman ja kaikkein mustimman. Värinä toki musta ei poikkea mitenkään muista sisaruksistaan, mutta koska pahuudesta käytetään myös sanaa pimeys, ymmärrämme mustan värinä kuvastavan luonnostaan pimeyden ja pahuuden synkkyyttä! Pahuuden huipentumana lienee Ilmestyskirjan järkyttävä dokumentti ihmiskunnan viimeisistä vitsauksista, joiden takia ihmiset vajoavat täydelliseen pimeyteen kiroamalla ja pilkkaamalla kaikkivaltiasta Jumalaa.


 Elämme parhaillaan huolestuttavia aikoja! Pimeys velloo joka puolella. Pahuuden apostolit hymyilevät nojatuoleissaan, kun samaan aikaan julmat sodat tappavat kaiken ihmisarvon vanhuksilta, naisilta, lapsilta ja miehiltä. Mielettömyyksien ja julmuuksien keskellä miljoonat ovat ristineet kätensä ja huutaneet Jumalan puoleen, ja odottavat Jumalan vastausta. Toiset ovat menettäneet toivonsa ja jopa uskonsa. Joulun sanoma rauhanruhtinaasta kuulostaa ja tuntuu kaukaiselta ja jopa "sairaalta". 


Evankeliumia on saarnattu ensin apostolien toimesta, ja sitten meidän tavallisten pulliaisten kautta. Yhteistä meille on uskoon tulo, joka muuttaa elämän, ja antaa voiman kertoa toisille Jumalan pelastusteosta Jeesuksessa Kristuksessa. Ylösnousemus voima antaa hengelliset silmälasit, jotta me näkisimme semmoista, mitä emme luonnostamme näe. Ilman uskoon tuloa, me emme ymmärrä tarvitsevamme Jumalan kosketusta ja Hänen anteeksiantoaan. Uskoon tulon  jälkeen taas ihmettelemme, miksi emme ole aikaisemmin kääntyneet Jumalan puoleen ja pyytäneet anteeksi syntejämme!


Maailmassa valitettavasti soditaan niin kauan, kunnes rauhanruhtinas tulee koko kirkkaudessaan. Sitä odotellessa Jumala haluaa lahjoittaa minulle ja Sinulle sielussa asuvan levon, saman, josta Paavali muistutti kuulijoitaan. Tie taivaalliseen todellisuuteen kulkee Jeesuksen kautta, Hänen ristillä kärsimän sovituksen kautta. Pyydä tuo sovitus myös omaan sydämeesi, ja elämäsi suurin ihme on tapahtunut. Sinusta on tullut Jumalan lapsi ja perillinen Jumalan Taivaassa. Samalla saat Jumalan koko sota-asun, jotta voisit taistella pahuutta ja epäuskoa vastaan. Tulet myös huomaamaan, että taisteluvihollinen ei olekaan toinen ihminen, vaan synti, joka ilmenee Jumalan sanan vastustamisena.


Joudunkin nyt kysymään, kumman taistelun valitsemme? Taistelun syntiä vastaan pukeutuneena tuohon sota-asuun vai taistelun Jumalaa vastaa ilman sovitusta ja anteeksiantoa.  Eedenin puutarhassa alkanut etääntyminen Jumalan yhteydestä voidaan pysäyttää. Kapina ja sotatila Jumalaa vastaan voidaan katkaista! Jumala on tehnyt tämän kaiken mahdolliseksi Jeesuksen kautta. Jeesuksen sanat ja lupaus on tarkoitettu myös sinulle:" Rauhan minä annan teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna niinkuin maailma antaa. Olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. (Joh.)"


4.2.2023

Tsaarin uudet vaatteet


Olipa kerran tsaari, joka oli kylläkin varreltaan vähäinen, mutta ajatuksissaan suuri ja mahtava. Tämän tiesivät kaksi veijaria tsaarin hovista. He esittelivät tsaarille piirtämäänsä uutta Euroopan karttaa, jossa tsaarin valtakunta olisi ainoa valtakunta Euroopan alueella. Näkymä miellytti suuresti tsaaria, jopa siinä määrin että innoissaan kipusi tuolilleen seisomaan, jotta näkisi paremmin koko valtakunnan rajan!


Eikä siinä kaikki. Tsaari määräsi tuotavaksi ison ja pitkän pöydän, jonka päälle tuo iso kartta suurennettuna mahtuisi. Hän ei kertonut edes hovin tärkeimmille apulaisilleen, miksi pöydän tuli olla riittävän pitkä? Yksin ollessaan tsaari nimittäin kipusi tuolin kautta pöydälle kävelemään. Hän tahtoi tuntea jalkojensa alla valtakuntansa suuruuden ja mahdin. Niinpä noilla kävelyretkillään jokainen valtakunta ja jokainen kaupunki vuorollaan saivat kosketuksen tsaarin pottuvarpaan painalluksesta!


Joskus nuo kävelyretket pöydällä lojuvan kartan päällä muuttuivat tyystin toisenlaisiksi. Tsaari otti aina kengät pois jaloistaan kivutessaan kartalleen. Niinpä usein tuo kävely muuttuikin sukkaluisteluksi. Jääkiekko miehenä tsaari  kuvitteli voittavansa kaikki ottelunsa muita maita vastaan - senkin Hän teki yksin. 


Veijarit uskottelivat tsaarille, että valloitus kävisi nopeasti. Niinpä tehtiin määräys, jossa epäilijöitä rangaistaisiin omaisuuden takavarikolla ja pään menetyksellä, sillä olihan tsaarin armeijaa kehuttu ja kadehdittu iät ja ajat, ja olihan aseisiin syydetty rahaa vuositolkulla! 


Ja niin valloitusretki alkoi. Tsaari rakennutti toisenkin pitkän pöydän kalliobunkkeriinsa, jotta voisi kahdessa paikassa tepastella pöydällä ja kuunnella uutisia nopeasta voitosta. Mutta sitten kantautui tietoja, että kenraaleja kaatui rintamalla enemmän kuin sotamiehiä. Tai että diesel oli loppunut  ja tankit seisoivat maalitauluina. Tai että miljardin maksanut sotalaiva oli upotettu halvoilla ilmatorjunta ohjuksilla?


Veijareiden synnyttämä lumous oli kuitenkin niin valtaisa ja houkutteleva, ettei tsaarille missään vaiheessa syntynyt epäilystäkään valloitusretken onnistumisesta. Niinpä hän jatkoi sukkaluistelujaan ja haaveilujaan. Eikä sekään haitannut, vaikka sukkapareja piti vaihtaa uusiin joka viikko. Kävi vieläpä niin, että tarvikepulan takia sukkia jouduttiin paikkailemaan ja parsimaan, jotta tsaari voisi jatkaa unelmointiaan.


Joskus vauhti pöydällä yltyi sangen vaaralliseksi. Seurauksena  oli tällöin kenraalien vaihtaminen,  sillä pökerryksissä ollessaan tsaarin suuntavaisto saattoi pettää kartalla. Niinpä rintamalinjatkin menivät sekaisin. Vaikka kenraalit näkivät tsaarin sekoilun ja hulluuden, eivät he valittaneet. Vuosikymmenten kuluessa hankittu ja lahjottu miljoonaomaisuus ei saisi poksahtaa taivaan tuuleen seonneen tsaarin takia. 


Historia ei vielä tiedä, kauanko tsaari olisi jaksanut luistella pitkän pöydän päällä, ellei olisi tapahtunut täysin odottamatonta? Hän ei liukastunut pöydätä ja lyönyt päätään! Hän ei horjahtanut kävellessään lähellä merenrantaa? Lähelläpiti -tilanteita toki oli jo jonkin verran karttunut, mutta kaikista  tsaari oli kunniakkaasti selviytynyt. Mitä siis tapahtui?


Kerran ateriallaan tsaari oli laittanut maistuvan lihapullan jokaisen pääkaupungin kohdalle. Kävelyretkellään tällä kertaa tsaari halusi nauttia sekä maistuvasta ruuasta että kartalla kulkemisesta. Taustalla soi tsaarin lempi sinfonia - pateettinen sinfonia. Syötyään jo muutaman pääkaupungin  tuli Hän seuraavan makupalan luo, kumartui poimimaan herkun kuin kypsän mansikan. Tsaari ilmiselvästi nautti hetkestä.


Suupala oli tarkoituksella hiukan suuremman kokoinen  kuin muut, koska tsaari halusi pyöritellä tätä kaupunkia kauemmin kitalaessaan! Sitä hänen ei juuri olisi pitänyt tehdä, koska musiikissa oltiin juuri sillä hetkellä kohdassa, jossa hiljaisuuden katkaisi patarumpujen jykevät pamauset. Tsaari pelästyi ja avasi lumotut silmänsä, nielaisi lihapullan väärään kurkkuun ja tukehtui. Sen pituinen se


16.1.2023

Yksinäinen piruparka - hurskas Putin joulukirkossa!


Ei riitä, että Venäjän diktaattori ja Ukrainan kansan teurastaja Vladimir Putin tapattaa oman kansan nuorukaisia, surmaa surutta ohjuksilla siviiliväestöä Ukrainassa ja vainoaa väkivaltaa käyttäen sotaa vastustavia kansalaisiaan, vaan hänen täytyy astua Jumalalle pyhitettyyn temppeliin saastuttaen koko ortodoksisen joulunvieton kammottavilla sotarikoksillaan! 


Mikäli tuossa jumalanpalveluksessa luettiin jouluevankeliumi ja siihen kuuluvat profetia, olisi niiden pitänyt johtaa välittömään aselepoon ja käskyn vetäytymiseen Ukrainan alueilta! Tai jos ne kuitenkin luettiin, mutta mitään vastakaikua ei syntynyt Putinin sisimmässä, kertoo se äärimmäisestä jumalanpilkasta ja saatanallisesta paatumuksesta.


Patriarkka Kirillin vetoomus tulitauosta on suorastaan irvokas. Sodan taustapiruna hyörivä patriarkka on oksettava ilmestys. Hänen pitäisi olla Jumalan juoksupoika ja ihmisten palvelija, mutta mitä vielä! Hän kerää miljoona omaisuuden ja on Putinin juoksupoika. Näiden hurskaiden käsissä tuohus muuttuu ohjukseksi ja rukous kiroukseksi. Niinpä myös tuomio tulee aikanansa, sillä Jumala ei salli nimensä pilkkaamista ilman seuraamuksia!

19.12.

Tein seuraavan  valituksen Helsingin Tuomiokapituliin 27.11.:

Pyydän Tuomiokapitulia tutkimaan Helsingin Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanalan toimittamaa jumalanpalvelusta 1. Adventtina 27.11.2022. Palveluksen ristikulkueessa oli sambakarnevaali asustein tanssivia naispuolisia henkilöitä. Kysymys kuuluu: sopivatko tällaiset asut hartauden harjoitukseen? Onko kirkkoherra Kari Kanala toiminut vastoin pappislupaustaan käyttätymällä sopimattomasti sallimalla vähäpukeisten naisten tanssia Hoosianna-virren (sambaversio) aikana ristikulkueessa sekä kirkkoon tullessa että myös pois lähdettäessä?

Kuulun Oulun hiippakuntaan, mutta koska jumalanpalvelus näytettiin YLE 1:n kautta suorana jokaisessa hiippakunnassa, katson voivani esittää tämän valituksen. 

Helsingin Tuomiokapituli käsitteli valituksen kokouksessaan 14.12.2022 ja päätti pitkän perustelun jälkeen näin: " Tuomiokapituli katsoo ettei kirkkoherra Kari Kanala ole laiminlyönyt Kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 pykälän mukaisia kirkkoherran tehtäviä eikä toiminut vastoin pappislupaustaan. Valitus näin ollen ei aiheuta toimenpiteitä."

Tuomiokapituli päätös perusteluineen herättää ihmetystä ja kysymyksiä, vaikka eihän se yllätys ollut!? Perustelujen keskeisin argumentti oli ihmisten kutsuminen tai pikemminkin houkuttelu kirkkoon lähes kaikin mahdollisin keinoin:" Kirkossa on ... jatkuvasti pohdittava, miten erilaisia ihmisiä olisi mahdollista tavoittaa ja puhutella. "

Tuomiokapitulin perustelut ja päätös eivät kestä syvempää tarkastelua. Samoin kapitulin tapa aloittaa istuntonsa Raamattua lukemalla kääntyy itseänsä vastaan! Miksi haaskata kallista kokousaikaa hurskasteluun, jos luettu Sana ei tule lihaksi toiminnassa? Vai onko piispan ja pappisjäsenten raamatuntuntemus jäänyt paitsioon mielistelymessujen suunnittelupalavereissa? Suosittelen kertausta Apostoli Paavalin kirjeistä, joissa on kelpo lailla hyvää opastusta seurakuntaelämään.

Valituksessani kysyin kapitulin kantaa vähäpukeisten naistanssijoiden soveltuvuutta hartauselämän harjoittamiseen. Tähän ei vastattu?! Tarkoittaako tämä sitä, että kapitulin jäsenet eivät ole kiinnostuneita ollenkaan, missä asussa Herran huoneeseen voi mennä? Vai sisältyikö vastaus siihen, että kapitulin mielestä kirkkoherra ei toiminut sopimattomasti salliessaan sambatanssijoiden olla mukana ristisaatossa? Joka tapauksessa kapituli päätöksessään häpäisee ristisaaton, jumalanpalveluksen, koolla olevan seurakunnan ja rukoukselle pyhitetyn Herran huoneen. 

Kapitulin jäsenet: Piispa Teemu Laajasalo,Hanna Mithiku ( maallikkojäsen),Hannu Pöntinen ( pappisasessori),Anna-Maija Viljanen-Pihkala  (pappisasessori), Ritva Saario (lakimiesasessori), Reijo Liimatainen( hiippakuntadekaani) ja Jukka Pakarinen (pappisvarajäsen) ovat yhdessä kirkkoherra Kari Kanalan kanssa vastuussa Raamatun pyhyyden polkemisesta ja evankeliumin vääristämisestä palvelemaan ihmismielen julkeutta sekä ovat mallioppilaita hengellisestä uustaidottomuudesta, jonka edustajana Helsingin hiippakunta suurelta osaltaan on jo vuosikymmeniä kunnostautunut.

Kirkkoherra ja somepappi Kari Kanalalla on vahva kapitulin tuki. Jatkossa hän voi siis vaikkapa järjestää bileet kirkossa, jotta myös bilettäjät tavoitettaisiin "evankeliumilla"! Tai miten olisi uikkari messu, jonka jälkeen kirkkokansa menisi pihaan tuotuihin kylpytynnyreihin ja tynnyrisaunoihin. Näin tavoitettaisiin taas muutama uusi "kovanaama", koska muuten heitä ei kirkkoon saataisi! 

Apostoli Paavali kirjoittaa Timoteukselle:" 8. Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä; 9. niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla,10. vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi. (1.Tim.2) 

Olemmeko jo siinä pisteessä, että terveellinen järki kuulostaa järjettömältä, ja järjettömyys puetaan järkeväksi? Toisin sanoen aikamme ilmpiiri ei salli missään minkäänlaista arvostelua, nuhtelua eikä varsinkaan tuomitsemista! Kaikkien pitää saada toteuttaa itseään vapaasti kaikkialla ja kaikessa, vaikka se olisi siivotonta ja pähkähullua! Mutta onko tämä illuusio tervettä, ja onko sillä mitään kosketuskohtaa aidon todellisuuden kanssa? Ei ole!

Sambakarnevaaliasut kuuluvat karnevaali meininkiin, uikkarit  kuuluvat rannalle ja uimahalliin, alastomuus saunaan, kylpyhuoneeseen ja peiton alle, pyjamat iltatoimiin, juhlapuvut Linnan juhliin, tavalliset vaatteet kauppaan, apteekkiin ja kirkkosaliin. Mikä tässä meni yli ymmärryksen?

Samoin sambatanssiin oleellisesti kuuluva lantioiden pyöritys ja ylävartalon vatkaaminen kuuluvat karnevaalikaduille, diskoihin ja yökerhoihin, joissa koko ilon pidon keskiössä vaikuttaa seksuaalisuuden ylikorostus ja vetovoima. Vähäpukeisten naisten liikehdintä kirkkotilassa muodosti pöyristyttävän ristiriidan jumalanpalveluksen luonteelle.  Tätä oltiin kuitenkin nyt tarjoamassa koko Suomen kansalle Helsingin Tuomiokapitulin hyväksynnällä!

Pelolla saammekin odottaa, mitä seuraavaksi Kari Kanala keksii, sillä eiköhän nyt viimeistään kaikki esteet ole poistettu Jumalan huoneen häpäisyltä.


Laittakaa eteenpäin eli jakoon niin paljon kun kerkiätte!


27.11


Kari Kanalan surkea rimanalitus!


Paavalin seurakunnan adventtikirkko alkoi  "karnevaali" kulkueella, jossa mm. vähäpukeiset "sambatanssijat" tulivat ristikulkueen etunenässä kirkkotilaan. Vaikutelma kaikessa ristiriitaisuudessaan oli sekä koominen että pöyristyttävä!  Ilon ilmaiseminen ei tarvitse niukkaa pukeutumista, päin vastoin.


 Ilo on yksi Hengen hedelmistä, mutta siveettömyys taas,  joita tanssijat kirkkotilassa edustivat, kuuluu lihan tekoihin, jotka sotivat Jumalan pyhyyttä ja armoa vastaan! Apostoli Paavalin opetus Galatian seurakunnalle on ilmeisesti jäänyt liian vähälle huomiolle Helsingin Paavalin seurakunnassa!!!Mikä lienee julkkispappi Kanalan ajatus ollutkaan, oli kulkueen tulo kornia katseltavaa. Onko hänenkin kohdallaan julkisuus sokaissut terveen harkinnan, joka ruttotautina näyttää kaatavan poliitikkoja ja muita julkisuuden henkilöitä "sairaalakuntoon"?

10.10.2022

Uhka ydinsodasta


Hyökättyään helmikuussa Ukrainaan Putin varoitti muuta maailmaa puuttumasta sotilaallisesti tilanteeseen. Tehostaakseen asetelmaa Putin muistutti Venäjän olevan ydinasevalta, joka tarvittaessa on valmis käyttämään jopa ydinasetta puolustaessaan intressejään geopoliittisessa uudelleen  järjestelyssä! Valitettavasti NATO "uskoi" esitetyn uhkauksen ja tyytyi vain aseistamaan yhdessä EUn kanssa Ukrainaa. Tietenkin hyvä näinkin.


Koko muu maailma on voimakkaasti tuominnut puheet ydinaseiden käytöstä täysin vastuuttomia. Lisäksi Venäjän oma lainsäädäntö estää ydinaseen käytön hyökkäystarkoituksessa?! Mistä siis on kyse ?


 Venäjän taktiikkana on koko ajan ollut laskelmoitu pelottelu ja valehtelu. Valehtelu alkoi Ukrainaan liittyen viime vuoden puolella. Venäjä vakuutti, ettei aio hyökätä Ukrainaan, vaikka koko syksyn siirteli joukkojaan lähelle Ukrainan rajaa. Valehtelu omalle kansalleen on sittemmin  jatkunut koko sodan ajan. Samoin pelottelu sekä omaa kansaa kohtaan että Ukrainaa puolustavia maita kohtaan. 


Sodan myötä kukaan täysjärkinen ei enää luota mihinkään, mitä Venäjän valtiojohdon puolelta sanotaan. Tämä voi myös olla tietoista taktiikkaa!? Epätietoisuus sopivassa tilanteessa voi olla voimakkaampi ase kuin taktiset ohjukset! Eli "länsi" ei osaa täysin arvioida, mitä Putin ja Venäjä oikeasti suunnittelee ja aikoo seuraavaksi tehdä?


Venäjä on monen suun kautta todennut,  että ydinasetta ei käytetä Ukrainan "erikoisoperaatiossa" eli sodassa. Tällä lupauksella ei kuitenkaan ole mitään arvoa. Päin vastoin! Juuri valehtelu ja irvokkaat lupaukset ovat osoittaneet, että Venäjä voi ja myös aikoo (?) käyttää Ukrainaa ydinaseiden testausalustana! Venäjä on koko ajan tehnyt juuri päinvastoin kuin on sanonut! Onneksi lännen tiedustelu tietää tämän ja valmistautuu jo koko "rintamalla" voimakkaaseen vastaiskuun! 


Sodan edetessä asiantuntijat ovat pohtineet Putinin ja Venäjän tarkoitusperiä hyökkäyksen suhteen. Voi olla, että kaikki aivoriihet tähän asti ovat laukanneet täysin vääriä polkuja? Tai sitten totuus muuttuu päivittäin rintamalinjojen muutosten myötä? Ja voi olla, että Kremlin johtoporras on jo pudonnut kelkasta huonon sotamenestyksen takia? Kristallipallo on vaihtunut Vodka -pulloon. Toiseen käteen on ilmestynyt revolverin muotoinen "kännykkä", kun ovesta voi pyrkiä sisään vakavailmeisiä ja entisiä tovereita. Putinilla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta pudota rattikelkasta, sillä ratinpyörittäjän kädet on liimattu tiukasti kiinni tuhansien miesten, naisten ja lapsien verellä!


Laajentuuko Ukrainan sota tuhoisaksi ydinsodaksi miljoonine siviiliuhreineen? Kukaan ei tietenkään toivo tällaista, vaikka se tietäisi Raamatun ilmoituksen toteutumista ja Kristuksen paruusian (toinen tulemus) lähestymistä. Ajatuskin ydinpommien laukaisuista kohti miljoonakaupunkeja puistattaa. Siviilikohteiden tuhoaminen on kuitenkin aina ollut keino lannistaa vastustajan puolustuskykyä ja edesauttaa antautumista.


Apostoli Johannes sai Patmos -nimisellä saarella ilmestyksen, jossa oli kaksi osaa. Hänen tuli lähettää Herran sanelemat paimenkirjeet seitsemälle seurakunnalle. Lisäksi hänen tuli profetoida tulevista tapahtumista aina uuteen luomiseen asti, jolloin Jumala luo Uuden taivaan ja Uuden maan. Saamassaan ilmestyksessä Johannes näki mm. seuraavat tulossa olevat tapahtumat: ydinaseiden käytävä maailmansota (7 pasuunaa), ydinlaskeuman seuraukset ihmisille (7 vihanmaljaa), Israelin kääntymys Jeesuksen puoleen ( Harmageddonin sota),  Tuhatvuotinen valtakunta, Viimeinen Tuomio ja Uuden taivaan ja Uuden maan luominen.


Johanneksen saama ilmestys eli Ilmestyskirja on sekä rohkaisevaa että surullista luettavaa. Se on rohkaisevaa Jumalan seurakunnalle (kaikki uskovat kuppikunnista riippumatta), mutta surullista jumalattomalle maailmalle, joka on torjunut luotaan mahdollisuuden sielun pelastukseen. Tuo torjuminen ilmenee kaikessa lohduttomuudessaan kuvauksessa viidennestä vihanmaljasta, jossa tuskien keskellä ihmiset jatkavat Jumalan pilkkaamista, vaikka tarjolla olisi parannuksen tekeminen ja uskon syntyminen Jeesukseen Kristukseen.


Onko nyt tuo kauhistava ydinsodan aika koittamassa? En itse ainakaan tiedä vastausta, mutta varmaa on, että kerran tuo Jumalan sallima kurimus ja koettelemus on koittava maailmaan. Mutta jos me elämme nyt alkusoittoa lopun ajan ahdistukselle, on jokaisen pidettävä mielessä ainakin kolme asiaa: mikä on oma suhteeni Jeesukseen, olenko omalla paikallani kertomassa pelastussanomaa muille ihmisille ja tuoko Jeesuksen tulemuksen lähestyminen sydämeeni rohkeuden ja ilon, sillä pahan valta  on saamassa lopullisen  tuomion Jumalan luomakunnassa.


Elävänä ja terveenä on helppo puhua Jumalan rakkaudesta, syntien anteeksiantamisesta ja iankaikkisesta elämästä. Mutta entä sitten, kun oma elämä on päättymässä ja pitää valmistautua kohtaamaan pyhä Jumala? Tämä erään ystävän ajatus ja kokemus on jäänyt elämään sisikuntaani, kun hän sairastui vakavasti, kuoleman vakavasti. Jäljelle jäi vain ansaitsematon armo ja odotus!


Pappisurani aikana olen pitänyt koko joukon luentoja lopun ajoista ja Ilmestyskirjan sanomasta.  On ollut suhteellisen helppoa kertoa "lopun ajassa" olevista vitsauksista ja kauheuksista, joita Raamattu tarjoaa meille luettavaksi. Nyt on toisin! Ei ole mitenkään mieltä ylentävää olla huonojen uutisten välikappaleena. Viesti ydinsodan mahdollisuudesta tai jopa läheisyydestä ei ole mieluista kerrottavaa tai mieluista kuultavaa. Siksi olen myös tietoisesti yrittänyt torjua velvollisuuden Herran asiamiehenä (pastori) tuoda julki Raamatun Sanan ilmoituksen lopun ajan tapahtumista, joiden kynnyksellä saatamme jo olla.


Vaikka eläisimme jo viimeisiä tapahtumia, ei seurakunnan viestinä ole ydinsota, vaan Risti, joka tuo tuon ansaitsemattoman armon käsiemne ulottuville. Samoin se tuo uudenlaisen odotuksen  joka ei vie häpeään, vaan voittoon yhdessä Kristuksen kanssa. Lopuksi Jeesuksen ihmeellisen levon tuoma lupaus:"Kun nämä alkavat tapahtua (lopunaika), niin rohkaiskaa itsenne  ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."(Luuk.21)

vaalipostia 28.9.2022/

kirjoitus Rauhan Tervehdykseen

Seurakunnan elämään ja kirkon päätöksiin voi vaikuttaa monin tavoin. Usko Jumalaan näyttäytyy tekoina lähimmäisiä kohtaan ja osallistumisena seurakunnan elämään.  Viranhaltijat, luottamushenkilöt ja lukuisat vapaaehtoiset luovat seurakunnan elämälle kestävän perustan. 


Toimivat Seurakuntalaiset (TS) on yksi Oulun seurakuntien valitsijayhdistyksistä syksyn seurakuntavaaleissa. Meille ehdokkaille on yhteistä pitäytyminen Kirkkolain ja Kirkkojärjestyksen ohjeeseen, jossa kaikkea seurakunnan elämään ja päätöksentekoa tulisi tarkastella Raamatun Sanan pohjalta.


Yhteiskunnan tehtävä on luoda turvalliset ja kannustavat olosuhteet ihmisten elämiseen. Kirkon ja seurakunnan yksi tehtävistä on tukea hyvien olosuhteiden toteutumista. Tärkein tehtävä seurakunnilla on kuitenkin Jumalan Sanan julistaminen sielujen turvaksi ja pelastajaksi. Tätä Jumalan antamaa tehtävää ei voi siirtää toisille eikä siitä voi vaieta! Elävän seurakunnan tunnistaa rukouksesta, Raamatun opetuksesta ja  lähimmäisen rakkaudesta.


Maailman ja Ukrainan tilanne on tuonut monille pelon tulevaisuudesta. Seurakunnan sanoma Jumalan antamasta turvatakuusta on käsin kosketeltavan ajankohtainen. Luottamushenkilöiden tehtävä on edesauttaa tuon sanoman kulkeutumisesta seurakunnan toiminnassa jopa maailman ääriin asti.


Martti Heinonen

Eläkeläinen, kappalainen Haukiputaalta
4.5.2022

Sodan teologiaa
Otsikko kuulostaa ehkä oudolta? Teologiahan viittaa Jumalaan ja Hänen tekojensa tutkimiseen! Mutta jos olemme oppineet tuntemaan Jumalan kaiken Luojana ja luomakuntansa yhteydessä toimivana kaiken ylläpitäjänä, voimme kaikin mokomin pohtia Jumalan läsnäoloa sotaisan ihmiskunnan historiassa, ja sitä, miksi Hän sallii sodan julmuuksien toistavan itseään vuosisadasta toiseen.
Monet pitävät Raamattua sotaisena kirjana. Löytyyhän sieltä melkoisesti sotaa ja taistelua juutalaisen kansan eli Israelin eri vaiheissa. Kuten tiedämme, tuon kansan olemassaolon oikeutus ei pääty, ennenkuin Messias jälleen seisoo Öljymäellä. Tätä odotellessa myös muualla soditaan ja aiheutetaan kärsimystä ja ahdinkoa elämään. Uutiset sodista on yksi merkki Jeesuksen paluun läheisyydestä.
Raamattua on liian usein käytetty tekosyynä tai oikeutuksena sotaan tai väkivallan käyttöön, jolloin sitä tietenkin on käytetty väärin. Ukrainan sodan yksi juonne kulkeutuukin Venäjän ortodoksiseen kirkkoon ja sen johtajaan patriarkka Kirilliin, joka puoltaa sotaa uskonnollisin perustein. Olemme mitä mieltä tahansa länsimaisen moraalin tai uskonnollisen elämän rappiosta, Raamattu ei kuitenkaan anna lupaa sodan käyttämistä välineenä muutoksen aikaansaamiseen. Jeesuksen opetus miekkaan tarttumisesta ja siihen hukkumisesta sekä Hänen oma esimerkki ristinkuolemasta tulevat olemaan tuomarina tuolle kirkolle. Kristillinen kirkko käyttää vain yhtä asetta ja tuo ase on Jumalan Sana, Raamattu. Vain evankeliumin julistaminen ja uskossa kuuleminen voi synnyttää tahtomisen muutokseen ihmisen ja kirkkojen elämässä.
Raamattu päättyy Johanneksen ilmestykseen, jota kutsutaan myös nimellä Ilmestyskirja. Vainojen keskellä elänyt alkuseurakunta sai lohdutusta ja voimaa tuon kirjan sanomasta. Jumala on kansojen kuningas, ja Hänen tuomionsa ja tekonsa ovat vanhurskaat eli oikeudenmukaiset ja totuudelliset. Myös silloin, kun Hän sallii sotien tuoman julmuuden ja kärsimyksen kohdata meitä. Tämä on sohvalta käsin helppo sanoa, mutta äärimmäisen vaikea ottaa vastaan pimeässä kellarissa yön pitkinä tunteina.
Uutiset ja kuvat Ukrainan ahdingosta ja hävityksestä masetavat ja pelottavat. Voimattomuus järjettömyyden ja pahojen voimien edessä lamaannuttaa synkkyyteen. Onko ainoa keino lopettaa hulluus vielä järjettömämmällä mutta kaikkein inhimillisimmällä keinolla Ukrainan kannalta eli maailmansodalla? Pelko sotaisan hyökkäyksen muuttuvan laajaksi maailmansodaksi tai peräti ydinsodaksi estää vielä NATOA toimimasta sotilaallisesti.
Ukrainan ahdinko ja Venäjän eli Putinin julmuus laittaa Jumala-uskon koetukselle. Ympärillä tapahtuva julmuus ja sietämätön tuhoaminen nostavat herkästi esille kysymykset Jumalan olemassaolosta ja Hänen sanansa lupauksista. Vastauksia etsiessään toiset takertuvat entistä lujemmin Jumalan läsnäoloon kurjuuden keskellä, toiset taas kiroavat Jumalan olemassaolon kaikkine mausteineen ja jatkavat elämäänsä Jumalan sanasta piittaamatta.
Kun aikoinaan rippikoulussa oppitunnin aiheena oli kärsimys ja kuolema, otin esille juomalasin, jossa oli vettä. Aloin heiluttaa tuota vesilasia, ja pyysin nuoria kuvittelemaan itsensä tuonne vesilasin aallookkoon pieneen veneeseen! Sitten kysyin heiltä, kumpi on parempi: sekö, että jokin isompi käsi heiluttaa tuota lasia ja venettä, vai se, että kukaan ei heiluta tuota lasia, vaan vene joutuu myrskyyn ilman mitään syytä? Mitä sinä vastaat tuohon kysymykseen?
Raamatun Ilmestyskirja monen muun Raamatun kirjan ohella vastaa esitettyyn kysymykseen lohduttavalla sanomalla. Mitään ei tapahdu Jumalan tietämättä, Hän ei nuku, vaan valvoo ja toteuttaa sanansa pelastaen ja tuomiten. Vaikka meidän on vaikea käsittää järjettömät julmuudet, kuten vaikkapa Herodeksen lastenmurhat, Hitlerin juutalaisvainot tai nyt Putinin sotarikokset, meidän kannattaa ehdottomasti luottaa kaikkivaltiaan Jumalan hyvään tahtoon maailmassa ja omalla kohdallamme. Tulee nimittäin aika, jolloin tuo vesi kaadetaan uuteen maljaan, ja silloin tulee olemaan aina tyyni.
Sitä ennen sanomat sodista tai sotimisesta ikävä kyllä tuovat surullisen sanoman päivän uutisvirtaan. Ihmiskunnan historian loppuvaiheet ennen uutta luomistyötä eivät siten liity ilmaston muutokseen, vaan kansojen yhteenottoon, jonka seuraukset ovat mittavat ja tuhoisat.
Ilmestyskirjassa on järkyttävä kuvaus (seitsemän pasuunaa ja seitsemän vihanmaljaa) lopun aikoihin kuuluvasta sodasta. Toivottavasti vielä ei ole käsillä tuo viimeisen sukupolven koittelemus, jota en edes kristittynä toivoisi toteutuvan koskaan, vaikka se merkitsisikin Jumalan kaikkien lupausten täyttymistä Jeesuksen tullessa kuninkuudessaan.
Ukrainassa tapahtuvan Venäjän hyökkäyssodan aikana on alusta asti noussut huoli sodan muuttumisesta tuhoisaksi ydinasesodaksi. Jo alussa Putin varoitti puuttumasta sotaan sotilaallisesti tuoden esille Venäjän ydinasepelotteen. Siis jo sodan alussa hyökkääjä itse esittää mahdollisuuden ydinaseen käytöstä!? Tiedämme, että ydinaseiden käyttäminen johtaa kaikkien häviöön. Miten pitää siten ymmärtää Putinin uhkaus joukkotuhoaseiden käytöstä? Onko Putin järjissään?
Venäjän ulkoministeri Lavrov on useaan otteeseen tähdentänyt, että ydinaseet eivät kuulu "sotilaallisen erikoisoperaation" asevalikoimaan! Ongelma on vain siinä, että luottamus venäläisten sanomisiin on jo aikaa sitten kadonnut valheisiin, tyhjiin lupauksiin ja pommitettujen kaupunkien raunioihin.
Miksi Putin ja Venäjä hyökkäsi Ukrainaan? Kyse ei ollut NATOn (Pohjois Atlantin Puolustus Liitto) laajentumisesta itään päin,sillä puolustusliitosta ei ole mitään uhkaa Venäjälle. Ongelma oli siinä että jos kaikki Venäjän naapurit kuuluisivat NATOon, Venäjä ei voisi tarpeen tullen hyökätä niihin! Lisäksi Ukraina oli muuttumassa kovasti demokratian suuntaan ja aikeissa hakea EUn jäsenyyttä. Diktaattori Putin haluaa ympärilleen toiset diktatuurit, jotta demokratian leviäminen estettäisiin Venäjälle. Kaikkien Venäjän ympärillä olevien veljeskansojen tulisi olla Valko-Venäjän kaltaisia uskollisia diktatuurivasalleja, joita Venäjä voisi ohjailla tahtonsa mukaan ja joihin se voisi hyökätä tarpeen tullen.
Koska Ukrainassa kehitys alkoi kulkeutua "väärään" suuntaan , niin Venäjä alkoi toimia. Ensin Krimin valtaus ja itäosien miehitys ja nyt täysimittainen sota Ukrainaa vastaan.
Venäjän kansa on tottunut vuosisatoja olemaan kyykyssä vallanpitäjien edessä. Tsaarien jälkeen tuli kommunistisen puolueen ateistinen yksinvalta. Neuvostoliiton hajottua tuli lyhyt hapuilu kohti demokratiaa, kunnes Putin sai pelon ja rahan voimalla jälleen kansan piiskan alle. Venäjän aloittama sota Ukrainassa tuo karulla tavalla esille, miten diktatuuri voi mielin määrin ohjailla vaiheitten voimalla isoakin kansakuntaa!
Putinin kopla joutuu vielä vastaamaan teoistaan, se on varmaa! Putin voi tukehtua ahmittuaan lihapullaa, Lavrov voi saada laakin viettiensä pettämänä, patriarkka Kirill voi kompastua kasukkaansa kohtalokkain seurauksin, ja Medvedev voi vahingossa pudota ikkunasta! Vain mielikuvitus on rajana, kun Jumalan sormi piirtää hiekkaan sanat: ei jatkoon! Joka tapauksessa Jumalan tuomio on siis jo varattu ja toteutuu kuukaudelleen, päivälleen ja hetkelleen oikeaan aikaan, sekä tässä ajassa että viimeisellä Tuomiolla!
Tähän lopuksi sopinee katkelma Raamatun lehdiltä, jonka voi sovittaa kaikkien vallanpitäjien kohdalle: "Daniel lausui ja sanoi: Olkoon Jumalan nimi kiitetty ajasta aikaan, sillä yksin hänen on viisaus ja voima. [Ps. 113:2]
Hän muuttaa ajat ja hetket, hän syöksee kuninkaat vallasta ja korottaa kuninkaat valtaan, hän antaa viisaille viisauden ja taidollisille ymmärryksen.
Hän antaa muuttua aikojen ja hetkien, hän suistaa kuninkaat vallasta ja nostaa kuninkaat valtaan, antaa viisaille viisauden ja ymmärtäväisille tiedon. [Luuk. 1:52 | Job 32:8; Sananl. 2:6]
Hän paljastaa syvät ja salatut asiat, hän tietää, mitä pimeydessä on, ja valkeus asuu hänen tykönänsä."
Olkaamme siis kestäviä rukouksissamme, älkäämme antako sotien melskeen pelästyttää itseämme, vaan jättäkäämme itsemme ja läheisemme kaikkivaltiaan Jumalan käsiin Jeesuksen Kristuksen nimessä ja rakkaudessa.
 
 
Pelosta rohkeuteen - Jumalan turvatakuut
6.3.2022.
Kertoessaan opetuslapsilleen lopunajan vainoista, Jeesus sanoo mm. näin: "Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta." (Matteus 10:28-31)
On luonnollista pelätä väkivaltaa, pahuutta, sotaa ja kuolemaa. Ihmisen elämä on ainutkertainen ja arvokas. Kaikkein arvokkainta se on kuitenkin Jumalalle, joka sen on antanut, ja joka Jeesuksen sanojen mukaan rohkaisee luottamaan Häneen "päästä varpaisiin saakka"!
Jos ja kun olemme antaneet elämäme Jeesukselle ja Jumalan huomaan, meidän ei tarvitse olla peloissamme. Rohkeuden antaa tieto Jumalan tahdosta pelastaa sielumme, vaikka ruumiimme tapettaisiinkin. Usko Jumalaan toteutuu tässä ja nyt, mutta sen päämäärä on kuoleman tuolla puolen, iankaikkisessa elämässä.
Katoava elämä on kuin pieni piste äärettömässä Elämän janassa. Tuo pikkuinen piste on kuitenkin merkittävässä roolissa. Sen aikana meidän tulee ratkaista suhteemme Jumalaan Jeesuksessa Kristuksessa! Pyydämmekö Jeesuksen sydämeemme syntiemme sovittajana vai emme? Evankeliumin sanoma tuo tämän kysymyksen kuulijoitten eteen ratkaistavaksi.
Kun vastaamme kyllä tähän Jumalan kutsuun, Hän pukee päällemme todellisen taisteluvarustuksen, johon Putinin kaltaisten sotarikollisten risteilyohjukset eivät tehoa. Salliessaan pahan kauhistaa ja pelottaa ihmisiä, Jumalalla on kuitenkin aina viimeinen sana sanottavana. Pahuus ja Putin on jo tuomittu häviämään! Sitä odotellessa ja rukoillessa saamme kantaa Ukrainan, Suomen, Venäjän kansan ja koko maailman Jumalan eteen, sillä Hän on kansojen kuningas.
 
 
1 kommentti
 
Tykkää
 
 
 
Kommentti
 
 
Jaa
 
 
 
Geneven sopimus
4.3.2022
 
YK jäsenvaltioiden allekirjoittama Geneven sopimus kieltää kaikenlaisen siviileihin kohdistuvan uhkan ja väkivallan. Geneven sopimus rajoittaa sodankäynnin vain sotilaskohteisiin ja sotavoimien.
Sopimuksen tarkoitus on estää siviileihin kohdistuva kärsimys sodan keskellä. Siviilien avustamista ja huoltoa ei saa estää. Siviilikohteita ei saa pommittaa eikä tulittaa. Humanitaarisen avun tulee saada toimia keskeytymättä. Kaupungin piiritys ei saa vaikeuttaa esim. ruuan, lääkkeiden, veden tai sähkön saantia siviiliväestölle kaupungissa. Rakennuksia ei saa tuhota, ellei niitä käytetä sotilasoperaatioissa.
Kahden maailmansodan jälkeen perustettu YK on jäsenvaltiodensa kanssa luonut sodalle säännöt Geneven sopimuksen puitteissa. YKn jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan sopimusta inhimillisen kärsimykssen vähentämiseksi sotatilanteessa. Hyökkäämällä Ukrainaan Putin ja Venäjä vähät välittävät Geneven sopimuksesta. Putinin pakkomielle sysää syrjään kaikki sitoumukset, myös sen, että kaikki ydinasemaat (Pohjois-Koreaa lukuunottamatta) ovat sitoutuneet olla käyttämättä ydinasetta ensimmäisenä! Tällä hetkellä Putinin Venäjä rikkoo kaikkia sopimuksiaan.
Ei ole oikein, että Ukraina uhrataan Euroopan puolesta. Venäjä voi aina vetää ydinasekortin hyökätessään seuraavaan kohteeseen. Myös jopa Putin tietää, että ydinuhka koskee myös Venäjää ja sen kaupunkeja, jos nappulaa ollaan painamassa. Silloin Voittaja ei ainakaan ole Putin tai Venäjä. Kaikki ovat häviäjän puolella.
Mikäli Venäjän suunta ei muutu aseavun, pakotteiden ja boikottien kautta,
Naton tai Euroopan pitää pysäyttää Putin lähettämällä joukkoja Ukrainan avuksi. Putinin sotarikokset huutavat taivaisiin asti. Niihin pitää tulla loppu!
 
 
 

FB ( facebook) kirjoituksia

2.3.2022
Sodan takana - Venäjän ortodoksikirkon päämies patriarkka Kiril?
Vai mitä ajattelemme hänen sanoistaan, kun hän toteaa sodasta kaksi päivää sitten: "Head of the Russian Orthodox Church, Patriarch Kirill, calls Putin’s opponents in Ukraine “evil forces,” and believes “we must not allow dark and hostile external forces to laugh at us.” (Interfax) suom. - "Venäjän ortodoksisen kirkon johtaja, patriarkka Kirill, kutsuu Putinin vastustajia Ukrainassa "pahoiksi voimiksi" ja uskoo, että "emme saa antaa pimeiden ja vihamielisten ulkoisten voimien nauraa meille".
Kuten tiedämme, ortodoksinen patriarkaatti Venäjälle perustettiin Kiovassa 1400 luvulla. Molemmilla siis yhteinen kaipuu suuruuden aikaan. Taustalla vielä pelko länsimaisten arvojen kuten seksuaalivähemmistöjen oikeuksien rantautuminen pyhään kaupunkiin, Kiovaan, ja sitä kautta myös Venäjälle. Tämä asiaintilahan tuli juli itä-Ukrainan Sodan ja Krimin valtaamisen yhteydessä!
Kiusaus hyödyntää Putinin historiaihannointia ja NATO" pelkoa" (molemmat nekin saattavat olla vain tekosyitä ) lienee saanut patriarkka Kirilin lähteneen mukaan Kiovan valtaamiseen ja länsimaisen uhkakuvan torjumiseen?! Kuten näemme, hän ei ole aikeissa tuomita hyökkäystä, koska Ukrainalaiset ovat pahan ja pimeyden puolella. Suomen ortodoksikirkon pitäisi ehdottomasti katkaista suhteensa Moskovan patriarkaattiin! Välittömästi!
 
Или что мы думаем о его словах, когда он два дня назад заявляет о войне: «Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл называет противников Путина на Украине «злыми силами» и считает, что «мы не должны допускать темных и враждебных внешних заставляет смеяться над нами». (Интерфакс) - "Предводитель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл называет противников Путина в Украине "злыми силами" и считает, что "мы не должны позволять темным и враждебным внешним силам смеяться над нами".
 
 
 
Как известно, Православный Патриархат для России был основан в Киеве в 15 веке. Так что у них обоих есть общее стремление к величию. В основе этого лежит страх перед западными ценностями, такими как права сексуальных меньшинств в святом городе Киеве, а значит, и перед Россией. Такое положение вещей наступило в июле в связи с войной на востоке Украины и завоеванием Крыма!
 
 
 
Искушение воспользоваться историческим чутьем Путина и "страхом" НАТО (и то, и другое может быть отговорками), вероятно, подпадает под участие Патриарха Кирилла в завоевании Киева и борьбе с западными угрозами?! Как мы видим, он не собирается осуждать нападение, потому что украинцы на стороне зла и тьмы. Финляндской Православной Церкви обязательно следует разорвать отношения с Московским Патриархатом! Прямой!
Или что мы думаем о его словах, когда он два дня назад заявляет о войне: «Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл называет противников Путина на Украине «злыми силами» и считает, что «мы не должны допускать темных и враждебных внешних заставляет смеяться над нами». (Интерфакс) - "Предводитель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл называет противников Путина в Украине "злыми силами" и считает, что "мы не должны позволять темным и враждебным внешним силам смеяться над нами".
 
Как известно, Православный Патриархат для России был основан в Киеве в 15 веке. Так что у них обоих есть общее стремление к величию. В основе этого лежит страх перед западными ценностями, такими как права сексуальных меньшинств в святом городе Киеве, а значит, и перед Россией. Такое положение вещей наступило в июле в связи с войной на востоке Украины и завоеванием Крыма!
 
Искушение воспользоваться историческим чутьем Путина и "страхом" НАТО (и то, и другое может быть отговорками), вероятно, подпадает под участие Патриарха Кирилла в завоевании Киева и борьбе с западными угрозами?! Как мы видим, он не собирается осуждать нападение, потому что украинцы на стороне зла и тьмы. Финляндской Православной Церкви обязательно следует разорвать отношения с Московским Патриархатом! Прямой!
 
2.3.2022
Suomen kaikkien kirkkokuntien, ensimmäisenä niistä Suomen luterilaisen kirkon, tulee katkaista yhteydet Venäjän ortodoksiseen kirkkoon, koska se ei ole tuominnut hyökkäystä Ukrainaan. Patriarkka Kirilin toive siviiliuhrien välttämiseksi on teeskentelyä ja vastuun pakoilua. Se on häpeäksi koko kristikunnalle ja ihmisyydelle. Kristillisyyden tulee näkyä käytännön teoissa! Nuorten sotilaiden siunaaminen ortodoksipappien toimesta hyökkäyssotaan on vastenmielistä ja irvokasta. Pappien pitäisi kieltäytyä siitä. Ukrainassa taas tilanne on toisin. Koko kansa tarvitsee Jumalan siunausta ja varjelusta sotilaiden ohella!
Mitä tekee siis Suomen piispakunta? Aikooko se vaatia toimia Venäjän ortodoksikirkolta, jonka toimilla voisi olla suurtakin merkitystä Venäjän kansan suhtautumisessa vallanpitäjiin ja erityisesti Putiniin?
Все конфессии Финляндии, первой из которых является Финляндская лютеранская церковь, должны разорвать связи с Русской православной церковью, поскольку она не осудила нападение на Украину. Стремление патриарха Кирилла избежать жертв среди мирного населения — это притворство и бегство от ответственности. Это позор для всего христианства и человечества. Христианство должно найти отражение в практических действиях! Освящать молодых солдат православными священниками в наступательную войну противно и противно. Священники должны отказаться. В Украине, с другой стороны, ситуация иная. Весь народ нуждается в божьем благословении и защите вместе с солдатами!
Чем же занимается Финская епархия? Потребует ли он действий от Русской православной церкви, действия которой могут сыграть большую роль в отношении россиян к власть имущим, и в частности к Путину?
 
28.02.2022
Sodasta kärsivät kaikki, niin sivulliset kuin asianomaiset! Hyökkäyssodan lopettamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen ja mahdoton. Talouspakotteet ovat aseeton keino pysäyttää järjetön piittaamattomuus ihmishengistä. Moraali velvoittaa siihen, terve moraali ja empatia velvoittaa siihen. Vaikka pakotteet osuvat myös omaan nilkkaan, on niiden käyttö ehdottoman velvoittavaa kärsivän osapuolen auttamiseksi. Pakotteet ja boikotit venäläisiä kohtaan ovat enemmän kuin oikein! Myös niiden, joiden elämään kaikki tämä vaikuttaa, tulisi tämä myöntää ehdoitta ja osallistua siten moraalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen. Hinta voi olla kova, mutta silloin kun kysymyksessä on moraalisen rappion torjuminen, hinnan perään kysely ei kuulu enää kuvioon mukaan. Ukrainalaisten ponnistellessa hyökkääjiään vastaan, he eivät laske hintaa, sillä sillä ei ole mitään merkitystä. He puolustavat maataan! Myös meille täällä Suomessa ei pitäisi olla mitään nurinaa boikottien vaikutuksista, sillä kysymys on Ukrainan kansan selviytymisestä. Mikäli olemme aidosti sotaa vastaan, meidän pitää myös hyväksyä kielteiset seuraamuksen, joita Venäjän vastustaminen aiheuttaa! Näin me autamme Ukrainan kansaa.
 
 
 
26.02.2022
Когда РПЦ осудит нападение России на украинский народ? Любовь Христа требует этого!
Milloin Venäjän ortodoksinen kirkko tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainan kansaa kohtaan? Kristuksen rakkaus vaatisi sen!
When will the Russian Orthodox Church condemn Russia's attack on the Ukrainian people? The love of Christ would require it!
Laittakaa jakoon!
 
25.02.2022
Mitä Putin pelkää?
 Hän on pinta-alaltaan maailman suurimman valtion päämies. Venäjä on ydinase valtio! Miksi joku uhkaisi tuollaista maata? Joka tapauksessa Ukrainan puolustus pitää ja Putin joutuu maassaan voimakkaaseen vastustukseen ja sen lopputulos lienee selvä. Hyökkäys koituu Putinin omaan, ei nilkkaan, vaan kaulaan!
 
 
20.02.2022
Olympia humun laanuttua alkaakin sitten Euroopassa Putinin sumu eli se siitä olympia-aatteen yhdestä kulmkivestä kansojen mittelöstä rauhanomaisin keinoin! Ei tarvitse olla profeetta toteamalla ohjusten lähtevän liitoon tasan klo 24 Venäjän aikaan?! Ei käy kateeksi Venäjän kansaa, jonka hullu johtaja vie huonoja aikoja kohti. Ortodoksikirkon pitäisi alun jälkeen laittaa välit poikki Putinin hallintoon ja neuvoa kansaa vastustamaan hyökkäyssotaa. Siis Venäjän kansa kaduille mielenosoituksiin vainoharhaista Putinia ja koko hallintoa vastaan. Mikäli Venäjän Ortodoksikirkko vaikenee, eikä tee mitään, on se kieltänyt uskonsa ja liittynyt vääryyden puolelle totuutta ja elämää vastaan. Tämä ei tietenkään ole mikään uutinen, kun tarkkailee tuon kirkon edesottamuksia vuosien saatossa. Myös hiljaiselo Navalnyn tapauksessa kertoo, missä oksenuksessa kirkon vastuunkantajat tälläkin erää rypevät. Sieltä voi kuitenkin nousta ylös ja kuuluttaa pasuunalla Herran sanaa väkivaltaa ja ihmisten viatonta kuolemaa vastaan! Näin oksennuksen paha haju muuttuu suloiseksi tuoksuksi Herralle, jonka vaikutuksesta Putinin on laskettava aseet ja pyydettävä eroa virasta. Virassa toimiminehan käy mahdottomaksi tällaisen pähkähullun ja vaarallisen toiminnan jälkeen. 
 
10.02.2022
 
Kaiken pahan alku ja juuri?
Tämä kysymys auttamatta nousee aina silloin, kun ympärillä tapahtuu ihmisen aiheuttamaa kärsimystä ja kuolemaa. Mikä saa ihmisen olemaan sydämetön toisia ihmisiä kohtaan? Eikä ainoastaan sydämetön, vaan suorastaan peto, jonka ajatusmaailma on kutistunut rusinaakin pienemmäksi omien kuvitelmien kuplatodellisuudessa. Näitä rusinoita näyttää historian saatossa ilmaantuneen nimen omaan vallanpitäjien aamiaispöytään! Sanotaan, että valta tekee sokeaksi, ja näin se onkin menneitä ja nykyisiä aikoja tutkaillessamme. Vallan olemukseen näyttää kuuluvan sisäänrakennettu ylimielisyys ja surkastunut empatia. Kun nämä kaksi liittolaista saadaan saman katon alle, seurauksena on sokeus elämän todellisuudesta. Valitettavasti seuraava yhtälö lienee verrattavissa matemaattisiin vakioihin, kuten painovoima tai valon nopeus eli - mitä suurempi valta, sitä suurempi sokeus todellisuudesta!
Vastaus kysymykseemme on rahan himo! Kaiken pahan juuri on rahan himo, joka saa ihmiset käyttäytymään ja toimimaan lähes mielipuolisesti. Tämän tuo ilmi myös apostoli Paavali kirjeessään Timoteukselle (1Tim.6;10) Jos ihmisen elämä keskittyy vain tähän näkyvään todellisuuteen, saa tuo kammottava takiainen joidenkin kohdalla jopa ylimaalliset mittasuhteet. Rahan ja mammonen voima on käsittämätön! Se saa myös vallanpitäjät takertumaan kaksin käsin ja hampain kultaiseen ovenripaan, mikäli jostakin alkaa kuulua ennusmerkkejä vallan mahdollisesta menettämisestä. Diktaattoreille otteen lipsuminen vallan kahvastahan useimmiten merkitsee myös henkirievun joutumista nahkurin orsille. Pelon ja väkivallan avustuksella paalutettu vauraus ja yltäkylläinen elämänmeno vie lopulta perikatoon.
Pahan alku juontaa kavalat juurensa ihmisen alkutaipaleelle Eedeniin. Tottelemattomuus Jumalan tahdolle vääristi ihmisen omakuvan, maailmankuvan ja Jumalakuvan. Tätä vääristyneisyyttä ihmiskunta on raahannut muassaan joka solullaan. Kaiken vinoutumien huippuna lienee ihmisen kykenemättömyys ja tahdottomuus luoda uusi kaverisuhde Jumalaansa eli maailman Luojaan?! Uskonnollisuuden ilmenemismuodot kaikessa kirjossaan ovat vain tuloksetonta kompurointia vinksallaan olevan Jumalakuvan korjaamiseksi. Surullisinta kaikessa on se, että uskonnollinen tai ateistinen ihminen ei tätä tiedä. Hän ei tiedä olevansa täydellisessä pimennossa. Koska pimeys on totaalista ja musertavaa, puhe uskon ja uudestisyntymisen synnyttämästä valosta kuulostaa ateistin korvassa hullutukselta, ja uskonnollisen ihmisen korvassa ahtaalta portilta, jota ei haluaisi olevan olemassa. Portti on kuitenkin olemassa, se on vähän samanlainen kuin tieteisromaanien salaiset kulkuaukot toisiin todellisuuksiin. Portin takaa löytyy valtava todellisuus, jota ei tiennyt olevan olemassakaan, ennen kuin uskaltautui astua siitä sisään. Ahtaasta portista meneminen edellyttää uskallusta tunnustaa syntinsä, mitään salaamatta tai peittelemättä. Ihmisestä tehdään alaston, jotta Jumala voisi pukea uudet ja puhtaat vaatteet anteeksiantamuksen seurauksena. Liian moni ihminen kuitenkin torjuu mahdollisuuden uudesta elämästä ihmispelon takia.
Pahan palkkana ihmiskunta sai riesakseen kärsimyksen ja kuoleman. Vaikka universumin alkupaha ilmoittaa kotipaikakseen Eedenin puutarhan, ilmenee tuo pattohenki monimuotoisesti kaikkialla ihmislasten vaelluksessa. Oli kysymyksessä hätävale tai sitten emävale, molemmissa on aistittavissa pahan hajuinen tuulahdus ihmiskunnan surkeasta valinnasta Jumalan ja Käärmeen eli pahan välillä. Seurauksena oli vakava ruokamyrkytys, jonka vaikutus tulisi kestämään niin kauan, kunnes maapallon pyörintä lakkaa ja tilalle tulee kokonaan toinen Universumi, jossa pahan olemassaololle ei ole enään mitään tonttia.
Valta tekee ihmisestä vaarallisen. Vallan ja pelon yhdistelmä tekee ihmisestä hirviön, jonka edessä toisten ihmisten elämällä ei ole mitään arvoa. Kun seuralaiseksi lyöttäytyy kaiken kauheuden lisäksi tavallisten kuolevaisten itsekunnioituksen romahtaminen, on läskisoossi valmis. Mutta onneksi pelolla hallitseminen tuo vain hetkellisesti valtaa, sillä tähän päivään asti kaikki hirmuhallitukset ovat joko kukistuneet tai sitten niiden tuomio odottaa vielä tulemistaan! Varmaa on se, että tuomio tulee! Jumala pitää tästä huolen.
Jumalattomuus synnyttää jumalatonta vallankäyttöä. Luen jumalattomuuteen myös uskonnollisuuden, joka on vain toisenlaiseen asuun puettua jumalattomuutta. Siksi se onkin salakavalampaa kuin täysin maallinen vallankäyttö. Uskonnollisuus yhdessä diktatuurin tai yksinvaltiuden kanssa näyttäytyy ulospäin voimakaksikkona, jota vastaan kukaan ei halua tai uskalla asettua. Ei tarvitse mennä edes ajassa taaksepäin tämän toteamiseksi. Tämä kaksipäinen petohan on elämänsä kunnossa. Uskallan jopa väittää, että tuon pedon likaiset juonet ovat entisestään lisääntyneet. Samalla tuon kaksikon äänenpainot ovat paisuneet pullataikinan tavoin. Jokainen voi höristää korviaan kuullakseen örkkien ääntelyn kaariholvien suojassa, jossa tuo kummajainen askartelee tuhoisia juoniaan.
Pelon ja vallan liittoa lujittaa rahan ja vaurauden valheellinen lumous. Kaksipäinen peto on siis kolmipäinen! Tuo kolmas pää on kaikkein näkyvin ja helpoimmin tunnistettava. Se on myös useimmiten lopulta koko sylttytehtaan dynamiitti? Nimittäin kukaan ei halua valtaa, ellei saa siitä jotakin hyvää itselleen! Valta ja asema itsessään eivät kanna pitkälle, vaan vallan tuomat hedelmät. Tämä koskettaa kaikkia ihmisiä olosuhteista ja elämänpiiristä huolimatta. Tämä hämähäkin seitti on viritettynä kaikessa ihmisen tekemisessä. Hyvä palkka on merkittävin kannustin ja motivaatio ihmisen työnteolle tai vastuun kantamiselle. Itsekin aikoinaan hain kirkkoherran virkaa vain ja ainoastaan paremman palkan kannustamana. Onneksi Jumala näki ja paljasti tämän todellisuuden sydämessäni, eikä päästänyt tuohon virkaan – yhden äänen erotuksella!
Diktaattorilla ei ole sanakirjassa sanaa – vallasta luopuminen. Sehän merkitsisi samaa kuin pään pölkylle asettaminen. Kenenkään diktaattorin toimet nimittäin eivät kestä tutkimista! Vallassa on siis pysyttävä viimeiseen saakka, sillä ilman päätä ja kaulaa diktaattorilla ei ole mitään tulevaisuutta. Mutta aina jossakin vaiheessa valta alkaa hiipua ja tilinteon aamu sarastaa. Silloin diktaattorit nostattavat esille koko kansakuntaa kohtaan uhkaavan vaaran, jota on yhdessä ryhdyttävä torjumaan. Sotiminen on kätevä keino muuttaa mielialat vallanpitäjän puolelle. Tueksi tarvitaan tietenkin valtava määrä valheita. Yritys sovittaa sankarin viittaa lahoille hartioille tulee tietenkin epäonnistumaan. Viitta on liian painava mureneville olkapäille. Kysymys on siis kuolinkouristuksista, jotka lopulta johtavat kuitenkin etukäteen tiedettyyn loppukohtaukseen. Onnetonta on se, että sekä vallassa pysyminen että vallasta riisuminen vaati suunnattomasti viattomia uhreja! Tämä paljastaa diktatuurin luonteen koko karmeudessaan.
Sanan vapauden rajoittaminen, hallitusten toimien arvosteleminen ja toisin ajattelijoiden kiikuttaminen vankiloihin kertovat vallanpitäjien hädästä. Vaientaminen on selvin merkki diktatuurista! Siellä missä puhumisesta rangaistaan ja ilmiantamisesta palkitaan, ihmisestä on tehty ihmisen irvikuva. Samalla koko yhteiskunnasta on tullut painajainen. Tämä painajainen on täysin riippumaton yhteiskunnan järjestyksetä tai valtiomuodosta. Demokratia voi muuttua itsevaltiudeksi lakeja säätämällä. Taustalla hyörivät tutut kaksoset eli pelko ja raha. Vallan keskittäminen ei tapahdu ilman, että jotkut hyötyvät siitä vaurastumalla entisestään. Näin demokratiastakin tulee itsensä irvikuva. Eedenin kielletyn hedelmän syönti jatkuu siis vuosituhannesta toiseen. Nyt eletään jo vuotta 2022 jKr. Historiaa tutkiessamme voimme todeta, että ihminen ei ole ollut kovinkaan viisas, latinalaisesta nimestään huolimatta. Älykäs ihminen toki on ollut, mutta ei viisas, vaan käsittämättömän typerä!?
Lopuksi lyhyt ote kuningas Salomon elämästä. Kuninkaaksi tullessaan hän rukoili Jumalalta viisautta hallita juutalaisten kansaa. Tässä olis oiva malli myös tämän ajan vallanpitäjille: “Anna palvelijallesi kuuliainen sydän tuomitakseni sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta.” (1Kun.3;9) Jumala vastasi rukoukseen antamalla Salomolle “jumalallista” viisautta, jota voimme täällä pohjolassakin ihailla ja ihmetellä Raamatun lehdiltä. Lisäksi Jumala antoi myös rikkauksia, vaikka Salomo ei niitä pyytänytkään.
Salomo sai maistaa Jumalan suomaa runsautta nöyryyden kautta, toisin kuin monet nykyajan hallitsijat. Mutta Salomokin oli vain kuolevainen ihminen. Niinpä tuo rikkaus ja runsaus koitui hänellekin paulaksi. Pitkän elämänsä loppupuolella hän itse toteaa Saarnaajan kirjassa mm. seuraavaa: “Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, turhuuksien turhuus; kaikki on turhuutta! Mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta vaivannäöstänsä, jolla hän vaivaa itseänsä auringon alla? Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti. Ja aurinko nousee, ja aurinko laskee ja kiiruhtaa sille sijallensa, josta se jälleen nousee. Tuuli menee etelään ja kiertää pohjoiseen, kiertää yhä kiertämistään, ja samalle kierrollensa tuuli palajaa. Kaikki joet laskevat mereen, mutta meri ei siitänsä täyty; samaan paikkaan, johon joet ovat laskeneet, ne aina edelleen laskevat. Kaikki tyynni itseänsä väsyttää, niin ettei kukaan sitä sanoa saata. Ei saa silmä kylläänsä näkemisestä eikä korva täyttänsä kuulemisesta.”
Kuningas Salomo sai pitkän iän ja näki elämän kirjon kauneudessaan ja kauheudessaan. Kaikki päättyy aikanaan ja siihen voi valmistautua olemalla kuuliainen Jumalalle, ja niinpä kuningas lopettaa kirjansa sanoilla: “Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota varoituksesta vaari; paljolla kirjaintekemisellä ei ole loppua, ja paljo tutkistelu väsyttää ruumiin. Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa.” (Saarn.12:12-14)
Maria Timonen, Petri Kauppi ja 2 muuta
 
 

2.2.2022

Sillä siitä selvitään!

Venäjän, Yhdysvaltojen ja Kiinan tulisi tehdä hyökkäämättömyys sopimus eli eräänlainen kolmen kimppa. Velvoite on olla hyökkäämättä sekä toistensa kimppuun että minkään muunkaan maan kimppuun! Sotimalla saadut alueet eivät koskaan tuota pysyvää hyötyä, vaan päin vastoin. Eli mikä estää olemasta viisas ihminen.

 
 

18.1.2022

Venäjä

Venäjän pitäisi liittyä NATOON! Näin ongelmat ratkeaa Euroopassa. Tällöin Venäjä ei tarvitse etupiirejä. Kaikki ovat kavereita. Venäjä ei liioin tarvitse Natoon liittyessään Krimiä eikä itä-Ukrainaa. Suomikin voi seurata itänaapurin askelia tai olla seuraamatta, mutta jos koko Eu ja Venäjä kuuluvat Natoon, niin myös meikäläiset tietenkin! Eli Saulilla olisi Tämän johdosta tärkeää asiaa Putinille.

 

18.1.2022

Breivik

Oikeustaju kankaalla!? Murhattuaan 77 ihmistä mies saa vain vähintään 21v vankeutta? Tosin aikaa voidaan koko ajan pidentää, jos katsotaan hänen olevan vaarallinen muille, mutta silti! Tuon kaltaisissa rikoksissa pääpaino pitäisi olla siinä, mitä hän kerkesi tehdä, eikä mitä hän ehkä saattaisi vielä tehdä. Teollaan Breivik lunasti pysyvän makuuhuoneen kaltereitten takana. Tämän pitäisi olla kirkkaan yksiselitteistä. Mikä maailmaa oikein vaivaa näinkin selvissä asioissa? Lieneekö tämäkin yksi juonne laittomuuden valtaan pääsystä, josta Jeesus puhuu lopun aikoja tarkoittaen? Rikosten vähättely ja rikollisten paapominen on länsimaissa viety äärimmilleen. Suomenkin oikeuslaitos tekee kaikkensa, että tuomiot olisivat mahdollisimman lieviä. Meillä talousrikoksista saa kovemmat tuomiot kuin henkirikoksista! Lievennykset ensikertalaisuudesta pitäisi ehdottomasti poistaa. On uhrien omaisten häpäisemistä sallimalla ensikertalaisuuden vaikuttaa tuomion pituuteen. Murhasta pitäisi aina rangaistuksena olla elinkautinen, sillä ihmishengen eli ellämän riistäminen toiselta on täysin korvaamaton teko. Niipä rangaistuksenin tulee ilmentää teon vakavuutta ja peruuttamattomuutta!

 

18.12.2021

Ristillä, rinnalla ryövärin.

 

Joulu lähestyy ja monenlaiset joululaulut kaikuvat ympäri maailmaa. Joka vuotinen sanomakirjo Petteri punakuonosta ristillä nukkuvaan uhriin kaikuu kautta avaruuksien! Täysin maallisten joululaulujen ja täysin hengellisten laulujen lähes tulkoon mystinen kaveruus Joulun alla jaksaa aina yllättää minut !? On kuin olisi neuvoteltu jonkinlainen sisäpiirin sopimus aselevosta tai vähintäänkin tasapelistä maailmallisen ja hengellisen juhlimisen välille Joulun ajaksi.

Kuuntelen toki kaikenlaisia joululauluja. Joulupukit ja Petterit saavat minun puolestani soida, jos se saa aikaan iloa, rakkautta ja aitoa välittämistä. Olen kuitenkin melko epäileväinen, enkä paatuneena pappina jaksa uskoa tuollaiseen lauluihmeeseen! Haluaisin toki kyllä.

Jokavuotinen mediakanavien ja kauppakeskusten jouluspektaakkeli ei saisi harhauttaa meitä siitä hengellisestä todellisuudesta, jossa maailma makaa koko ruhollaan! Edes Jouluna ei ole nimittäin mitään aselepoa hengellisen ja maailmallisuuden välillä.

Sama ikivanha taistelu, joka nähtiin ristillä ryövärien välillä, on edelleen tuhoisasti käynnissä. Sehän alkoi Eedenin kukkivasta puutarhasta ja päättyy vasta Tuomiopäivän aattona Valkoisen valtaistuimen edessä.

Saatat muistaa, kuinka Toinen ristin ryöväreistä käänsi katseensa ja sydämensä Jeesuksen puoleen. Hengelliset joululaulut rohkaisevat meitä tekemään tänään samoin! Seimen lapsen matka ristin Vapahtajaksi soi kutsuvana myös nyt. Todellinen ja kantava jouluilo löytyy lupauksesta, jonka ryöväri sai kuulla omin korvin ja omistaa viime hetkillään.

Tuo lupaus on tarkoitettu myös Sinulle ja minulle. Tee Sinäkin kuten ryöväri, joka otti anteeksiantamuksen lahjan vastaan ja sai Elämän iankaikkisuudessa. Ja tämähän on lopulta koko jouluajan tarkoituskin! Enkelikuoron pauhina öisellä kedolla ei jätä mitään epäselväksi: Jumalan Pojan syntymän todellisuus on pelastaa ihmissielu Jumalan Taivaaseen. Anna sen tapahtuu myös Sinulle!

 
 

27.11.2021

N-sana

T-sana k-sana n-sana, ettei k-sana l-sana. N-sana v-sana on s-sana s-sana v-sana!

Kaikki hyvin valtakunnassa! Jonkun vain pitäisi kääntää ajatukseni w-sana kielestä suomeksi. W-sana kielessähän ei saa keskustella asioiden oikeilla nimillä, vaan pitää käyttää kiertoilmauksia. Siitäkin huolimatta, vaikka kiertoilmaus meidän aivoissamme kuitenkin kääntyy oikealla nimellään!? Kysyä sopii siis, miltä planeetalta nämä w-sana ihmiset ovat kotoisin?

 
 

20.11.2021

Alussa oli - muisti!

Ilman muistamista mistään ei tulisi mitään. Ei onnistuisi muistipelin pelaaminen eikä kellon katselu. Joulukalenteri suklaat jäisi saamatta eikä kukaan onnittelisi syntymäpäivänä. Kukaan ei liiemmin oppisi läksyjään eikä kukaan osaisi tehdä töitä! On siis ilmeisen totta, että kaiken olevaisen syntyminen ja säilyminen edellyttää muistin olemassaoloa! Maailma ja maapallo pyörii akselin lisäksi myös muistin ympärillä.

Oppiminen tapahtuu muistin avulla. Tämän taitaa olla jo selvää. Jos ei muista, ei voi oppia! Tosin pääsinhän minäkin ylioppilaaksi ja myöhemmin yliopistoonkin, vaikka en muistanut juuri mitään! Muistin kuitenkin kävellä kouluun ja käydä pääsykokeessa.

Ilman oppimista ei voi kehittyä eikä kasvaa. Totta joka sana! Ilman muistiahan oppiminen pitäisi aina aloittaa alusta. Itse kuitenkin aloitan alusta, vaikka muistaisinkin?! Tosin useimmiten syynä lienee se, että jokin tärkeä jää välistä pois, koska en muistanut sitä ja pitää siis palata alkuun.

Lisäksi muisti takaa sen että voi oppia aina uusia ja taas uusia asioita. Pitää paikkansa, vaikka olen minä oppinut uutta silloinkin, kun muisti ei ole toiminut. Olen unohtanut sammuttaa valot autosta, ja siten oppinut ymmärtämään tyhjän akun merkityksen autoa käynnistettäessä. Näitä tällaisia on varmaan lukemattomia, mutta nyt tähän hengenvetoon en muista muita esimerkkejä.

Muisti ja muistaminen ovat elintärkeitä kaikille luontokappaleille. Jos vaikkapa kivi tai teräs unohtaisi olevansa kovaa materiaalia, kuinka rakennusten tai siltojen mahtaisi käydä? Ajattelepa sitä! En enää muista, miten äskeinen ajatus tulla kimmelsi mieleeni, mutta jospa tämmöinen välähdys tuli jostakin ylhäältä, korkeammalta?

Kokemus osoittaa, että selviytyminen seuraavaan päivään ja uusien haasteiden kohtaaminen mahdollistuu vain muistin ja muistipankin kautta. Kaikki oppimistalletukset kerryttävät muistipääomaa, jota tarvitaan elämän eri vaiheissa. No, tuosta pankista en juurikaan osaa sanoa, mutta jääkaapin olen kokenut selviytymisen kannalta erittäin tärkeäksi. Ja vaikka ei muistaisikaan, mitä jääkaappiin on joskus muinoin tallettanut, ovea avaamalla selviytyy jo melko pitkälle. Paitsi jos huonon muistin takia yrittää avata ovea saranan puolelta?

Vaikka muistaminen onkin tuiki tarpeellista , on myös muistamattomuus joskus äärimmäisen hyödyllistä. Kaikkea oppimaansa ei tarvitse nimittäin aina muistaa. Ei ainakaan heti. Eikä enää kokeen tai tentin jälkeen. Tämän allekirjoitan viipymättä ja suurilla kirjaimilla! Ja onhan sekin parempi, ettei muista mitään, kuin että muistaa väärin. Väärin muistaminen on todella kiusallista, koska useimmiten muut tekevät niin. Itse en muista sortuneeni väärin muistamiseen juuri koskaan!

Eikö olisikin huomattavasti helpompaa, jos muistia voisi jotenkin valikoida? Eli voisi päättää, mitä muistaa. Vaarana on tietenkin se, että päättää väärin. Ja se taas johtuisi huonosta muistista.

Muistia ja muistamista kannattaa harjoitella, näin meille suositellaan. Vaikka ei muistaisi harjoitella, on hyvä kuitenkin muistaa tämä suositus! Mikäli käy niin onnettomasti, että ei muista kumpaakaan, ei ohjetta eikä harjoittelua, ei kannata huolestua ylenmäärin. Liiallinen huolestuneisuus nimittäin entisestään alentaa muistia ja niin lisää muistamattomuutta.

Joillakin ihmisillä sanotaan olevan hyvä "nimimuisti" tai hyvä "kasvomuisti "tai hyvä "valokuvamuisti". "Nimimuisti" onkin sangen hyödyllinen virkanimityksissä. Tärkeintä virkanimityksissä on muistaa tarkistaa nimi oikeasta postituslistasta! Jos taas postituslista on kadoksissa eli ei muista, missä se on, voi selata kaverien puhelinnumeroita. Nehän löytyvät kännykästä, mikäli muistaa kuvakkeen, jonka takaa numerot löytyvät!

" Kasvomuisti "on todistetusti esimiehille korvaamaton apuväline. "Kasvomuisti" rakentuu eri mittayksiköistä, joista kaikkein tärkein lienee nimeltään pärstäkerroin. Pärstäkerroin lasketaan yksinkertaisella kaavalla. Esimiehen korvien väli jaetaan alaisen tuottamalla puheen sorinalla.

Mikäli esimiehen korvien väli on normaali , saadaan pärstäkertoimen murtoluvuksi positiivinen tulos! Tällöin alainen saa pitää elannon ja jaksaa käydä töissä. Jos taas korvien väli on tavallista leveämpi ja siis muistuttaa valtavaa meloonia ? asema noussut päähän), tulee murtoluvusta ja pärstäkertoimesta negatiivinen! Silloin alainen sinnittelee töissä, ei muista miksi tuli taas töihin eikä muista huomisesta mitään, koska paska peittää näkyvyyden tuulilasista.

"Valokuvamuisti " näyttäisi olevan nykyään kovassa kasvusuuntauksessa. Tämä johtuu sosiaalisen median hurjasta lisääntymisestä ihmisten vapaa-ajan käytössä. Termin viittaus muistiin on kuitenkin hiukan harhaanjohtava, sillä oikeastaan "valokuvamuisti " kätkee sisälleen muistamattomuutta, joka näyttäytyy jatkuvana kuvien päivityksinä. Sehän taas tarkoittaa, että ihminen ei muista, miltä näyttää, ja niin pitää taas ottaa uusi kuva muistin aktivoimiseksi.

Ihmisille tapahtuu joskus sattumuksia, joita ei ehkä haluaisi muistaa tai ainakaan kauhistella jälkikäteen: sepalukset auki istuessa, pieru presidentin linnassa tai hallitsematon nauru tilanteessa, jossa pitäisi olla hiljaa, vaikkapa konsertissa, jossa soitetaan vakavina nykyklassista. Nolot tilanteethan tulla tupsahtavat yllättäen, ilman varoituksia. Tällaisia "toilauksia" ei voi tehdä tekemättömiksi. Niistä jää aina jonkinlainen hiilijalanjälki muistimaailmaan.

Muisti ei voi kieltää itseään eli muistihan ei voi olla muistamatta! Siksi sille voi yrittää antaa muuta muisteltavaa. Hetken se saattaa onnistuakkin, mutta pitkässä juoksussa kaikki palaa takaisin löhtöruutuun ja ennalleen. Muistia ei voi myöskään lahjoa tai sumuttaa. Jos koittaa lahjoa muistiaan jollakin järkevällä tai mieluisalla, muistin ylpeys ja tietoisuus omasta vaikutusvallasta estää sitä tarttumasta houkutukseen olla muistamatta. Sumuttaminen ei onnistu sekään, sillä muisti on kuin sokea muukalainen, jolle vain yksi todellisuus on totta eli muistaminen! Muistamatto- muushan on muistille kauhistus!

Muisti voi kuitenkin heikentyä ja myös heikentyy useimmilla ihmisillä ikääntymisen myötä. Heikentynyt muisti vaikeuttaa elämistä tai jopa estää sitä, ellei tarjolla ole auttamista tai apuvälineitä. Liput ja laput kahvinkeittimen päällä, aakkosten luettelu, helpot salasanat sekä yhä tarkemmat kauppalistat lienevät vakiinnuttaneet asemansa perusapuvälineiden joukossa. Solmujen tekemisestä kannattaa luopua, sillä silloinhan pitäisi muistaa, miten solmu tehdään!

Muisti joutuu elämän aikana moneen testiin. Kaikki alkaa kahden kirjaimen vuorottelusta, jota papat tavaavat herkeämättä pienille taaperoille ensi sanaksi. Sitten seuraavat myöhemmin kokeet ja tentit, lupaukset ja liitot, varmat päivät ja epävarmat päivät, hääpäivä ja pyhäpäivä.

Tässä yhteydessä palautuu mieleen pyhäpäivästä puhuttaessa Mooseksen lain taulut. Kolmannessa käskyssä kehoitetaan muistamaan viettää tuota pyhäpäivää lepopäivänä ja sillä tavalla erottaa (=pyhittää) se muista päivistä! Huolestuttavan monet ihmiset ovat unohtaneet käskyn tarjoaman mahdollisuuden lepoon. Siksi käskyn maininta muistamisesta lienee tarkoituksellista ja tarpeen meille, jotka tekemisen tungoksessa haalimme yhä uutta puuhastelua, emmekä osaa ja muista olla jouten ja niin kerätä voimia seuraavaa viikkoa silmäillen.

Kamalin muistamisen muoto lienee pitkävihaisuus? Siinä kaltoin kohdeltu ei halua tai ei pysty antamaan toiselle anteeksi kohdalleen tullutta vääryyttä. Asian unohtamista ei joko kannusteta, vaan päinvastoin sitä vastustetaan säännöllisellä treenaamisella eli muistiinpanojen kertaamisella. Tai sitten muistipainanne on niin vankka, että unohtaminen tuntuu toivottomalta ellei mahdottomalta.

En tiedä onko seuraavasta mitään kättä pidempää äskeiseen vaivaan, mutta itseäni auttaa Jumalan muistin tutkiminen eli sen , mitä Hän kertoo itsestään Raamatussa. Sieltä löytyy kuva Isästä, joka ei unohda yhtäkään taipaleelle, ellemme itse sitä halua. Sieltä löytyy Isä, joka ojentelee käsiään ottaakseen syliinsä tottelemattomat lapsensa unohtaen ja upottaen meren syvyyteen meidän rikkomuksemme, jos vain sitä pyydämme! Ja tätä Hän toivoo meidänkin tekevän toisillemme.

Vuosikymmeniä sitten muistia valmennettiin antamalla vielä erikseen ulkoläksyjä, vaikka oikeastaan kaikki opetus piti osata ulkoa. Oppiminenhan perustuu pänttäämiseen, jossa muisti pakotetaan muistamaan luettu asia polkemalla toistuvasti pään sisällä olevaan jauhopussiin niin jämäkästi, että syntynyt painauma säilyy mahdollisimman pitkään eli ainakin kokeen tai pääsykokeen yli!

Lopuksi vielä kun muistan, otan vielä yhden piirteen muistamisesta esille. Tarkoitan unohtamista, jota voi sattua itse kullekin arjen haasteiden keskellä. Kun ei tuo vaimolle kukkia, tarkoittaa se sitä, että on unohtanut hääpäivän eli ei muista, että on mennyt joskus naimisiin! Kun tulee kaupasta kotiin, eikä kassista löydy kananmunia, tarkoittaa se sitä, että on unohtanut, että on olemassa lintuja, joiden munia voi ostaa kaupasta.

Onneksi unohtaminen on vaarallista vain suhteellisen harvoin. Mutta jos unohtamisesta alkaa tulla uusi isäntä tai emäntä taloon, kannattaa tulija ottaa vakavasti ja pyytää näyttämään korona passia! Jos et ymmärrä, mitä tällä tarkoitan, niin en ehkä ymmärrä minäkään? Olen vain kuullut puhuttavan tuosta passista, mutta en oikein ole varma, liittyykö se mitenkään muistiin tai jonkun tärkeän toimenpiteen ottamisen muistamiseen?

20.6.202

Elokapina

Voisko joku selittää, miten on mahdollista, että poliisin pitää neuvotella mielenosoittajien siirtämisestä pois liikenteen tieltä Mannerheimin tiellä!? Elokapinan eli anarkiaan pyrkivän liikkeen mielenosoittajat saavat telttailla keskellä liikenneväyliä sisäministerin suosiollisella avustuksella. Poliisilaitoksen tulisi hävetä. Sisäministerin tulisi erota!

Elokapina käyttää härskisti ilmastonmuutosta keppihevosenaan mielen ilmauksilleen. Liike ei ole pätkääkään kiinnostunut ilmastosta, vaan yhteiskuntajärjestyksen horjuttamisesta. Mutta tätä useat kapinan kannattajat eivät tiedä. Niinpä hyväuskoisesti ollaan valmiit melkein mihin vain tärkeän asian puolesta! Ilmastonmuutos on huolestuttava ja tärkeä asia. Vapaus mielenilmausuun on tärkeä oikeus jokaiselle. Laittomuus eli anarkia ei ole kuitenkaan väline asioiden ajamiselle. Toisten elämän vaikeuttaminen tai suorastaan vaarantaminen ( hälytysajoneuvot) ei ole missään oloissa hyväksyttävää. Elokapinan tulisi ottaa mallia Greta Thunbergista! Mutta se ei palvelisi kapinan agendaa yhteiskunta järjestyksen horjuttamisesta ja haastamisesta. Tulilinjalla ovat vain ja ainoastaan poliisi ja oikeuslaitos. Kun niiden toiminta on saatu kyseenalaistettua, tie on apposen avoin kansalaistottelemattomuudelle , oli asia mikä tahansa. Eli laittomuus muuttuu lailliseksi kapinoinnin kautta.Tätäkö Suomen kansa haluaa? Ei halua eli poliisin ja hallituksen pitää vahvistaa otteitaan tällaisia telttailijoita vastaan. Leirintäalueet ovat telttoja varten, kadut ja liikenneväylät taas ajoneuvoja ja pelastuslaitosta varten.

 

1.4.2021

Pandemialaki

Muualla maailmassa kaupunkien pormestarit voivat laittaa ulkonaliikkumiskiellon sormia näpäyttämällä!? Meillä taas päätöksiä torpataan milloin mistäkin suunnalta. Kuka kertoisi meidän juristeille, että silloin kun on poikkeusolot, silloin perustuslaki siirtyy takavasemmalle. Ei pandemian keskellä pitäisi kenenkään puhua perusoikeuksista. Vuosi sitten ihmettelin Suomen valmiuslakia ja sen selviä valuvikoja. Miten tänne ei saada pandemialakia, joka toimii eli että ei jokaista askelta tarvitse kysyä erikseen, vaan ne kuuluvat pakettiin karvoineen päivineen!

 
22.2.2021

Yläkerran ovella!

Joitakin ikääntymiseen pelottaa. Omat sairaudet, liikunnan hidastuminen, oman kehon väsyminen sekä ikätoverien yllättävät kuolemat pakottavat ajattelemaan elämän rajallisuutta.Isovanhemmuus, jälkikasvun varttuminen elämän mahdollisuuksiin merkitsee myös oman elämän loppumisen lähestymistä. Ilo ja tietynlainen haikeus kutovat yhdessä viimeisiä silmukoita olemisen villapaitaan. Elämä ei jatkukaan loputtomiin, vaikka nuorena siltä tuntui. Kuoleman kohtaaminen lähestyy itsepintaisesti eikä suostu yhteiseen neuvottelupöytään.
Hyvin monia tämä kaikki ahdistaa tai jopa pelottaa! Kuoleman ote tuntuu ajoittain kuristavalta. Yhdeksi pakokeinoksi löytyy ajatuksen karistaminen pois mielestä. Kuoleman miettiminen tekee olon ankeaksi ja epämieluisaksi. Kuka sellaista jaksaa? Ja mitä hyötyä siitä olisi? Elämä on annettu elettäväksi, ei elävältä hautaamista varten. Kuolema tulee sitten kun se tulee, ilman suurempia pohtimisia! Totta toinen puoli! On kuitenkin sanottu, että kun on tehnyt sinunkaupat kuoleman kanssa, vasta sitten kykenee elämään rohkeaa ja antoisaa elämää! Jos näin on, miten tehdään tuttavuutta kuoleman kanssa niin, että siitä tuleekin elämän kannattelija eikä sen tuhoaja?! Miten suuresta vihollisesta voisikin tulla hyvän uutisen sanansaattaja? Ja onko se edes mahdollista?
On se. Apostoli Paavali on hyvä esimerkki tavallisista kuolevaisista. Hän lauloi kahleet käsissä ja jaloissa kosteassa vankityrmässä odottaen todennäköistä kuolemaansa. Hän uskalsi kirjoittaa seurakunnalle kirjeen, jossa toteaa valaisevasti:" Kuolema on minulle voitto!"
Nykyaikana Kuolema on siirtynyt syrjään tavallisesta arjesta. Siitä on tullut entistäkin salaperäisempi ja vaietumpi, vaikka uutislähetykset voittopuolisesti täyttyvät maailman kurimuksista. Virukset, sodat, pakolaiset, nälänhädät ja taifuunit muistuttavat päivittäin elämän arvaamattomuudesta ja hauraudesta. Kaikesta tästä huolimatta kuoleman todellisuus ja mahdollisuus torjutaan (varsinkin tällaisissa länsimaissa kuten Suomessa?) ylikorostuneen päättäväisesti. Siitä ei haluta tai kyetä keskustelemaan edes kuolinvuoteen äärellä läheisen ollessa saattohoidossa.Tiedän, että Kuolemasta on vaikea puhua. Siitä kuitenkin kannattaa puhua! Ihmisellä on alku ja loppu, ajankohta, jolloin hän syntyy tähän maailmaan ja ajankohta, jolloin hänen ajallinen elämänsä päättyy. Ihmisen syntymään tehdään usein monenlaisia valmisteluja. Odotusaika mahdollistaa tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamisen ja niistä puhumisen hyvissä ajoin etukäteen.
Kuolemaan voi myös varautua ajoissa, vaikka aina se ei onnistukaan! Ajallisen elämän katkeaminen voi tulla yllättäen. Siksi siitä kannattaa vaihtaa ajatuksia ja ottaa selvää, mitä kuolema merkitsee, ja voisiko se todellakin olla jotakin muuta, kuin ahdistava ihmisen osa, suuri tuntematon, viikatemies ilman sääliä, vihollinen, joka ei koskaan häviä taistelua!? Onneksi kuolemaan voi varautua todella hyvin ja siitä voi ottaa selkoa. Avainsana on luottamus! Luottamus siihen, että on olemassa kuolemaakin väkevämpi mahti, jolle kuolemankin pitää kumartua. Tuo mahti on Jumala, jota saamme tuttavallisesti puhutella Taivaalliseksi Isäksi. Luottamus Hänen lupauksiinsa vahvistaa meidän viimeisiä askeliamme kohti yläkerran ovea, ovea jota ei voi avata, vaan se avataan kulkijalle!
On olemassa kaksi ovea. Samoin on olemassa kaksi syntymää ja kaksi kuolemaa! Tiesitkö sen? Jos et ole kuullutkaan moisista, niin kerron mitä tarkoitan. Jokainen syntyy maailmaan äidin kautta. Tämä on ensimmäinen syntymä. Toinen syntymä tulee silloin, kun ihminen tulee uskoon eli uudestisyntyy vedestä ja Hengestä. Ensimmäinen kuolema toteutuu silloin, kun ajallinen elämämme päättyy. Toinen kuolema tapahtuu Viimeisen Tuomion jälkeen, kun pelastumattomat heitetään iankaikkiseen kadotukseen. Kahden oven merkitys liittyy oleellisesti edelliseen. Jeesus sanoo koputtavansa jokaisen ihmisen ovelle, sydämen ovelle. Mikäli avaamme oven Hänelle, Hän täyttää sydämemme anteeksiantamuksen ilolla. Saamme pelastuksen lahjan, uudestisyntymisen ihmeen, joka on todellisempaa kuin näkyvä maailma.
Jeesus ei ainoastaan koputa ovellemme, vaan on itse ovi iankaikkiseen elämään. On kaksi ovea. Toisen avaamme me, ja toisen avaa Jeesus. Kun avaamme ovemme Jeesukselle, Hän avaa ovensa Taivaalliseen kotiin. Tämä on sitä valmistautumista hetkeen, jolloin aika loppuu ja alkaa ajattomuus eli iankaikkisuus! On suunnaton etuoikeus vastata Jeesuksen kolkutukseen jo nuorena. Itse sain tehdä sen 27 vuotiaana ja olen kiitollinen siitä Jumalalle. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä avata sydämensä ovea Herralle. Kehotusta nöyrtyä syntiensä tunnustamiseen on tarjolla koko ajan evankeliumin kuulemisen kautta.
Vanhuus on viimeinen mahdollisuus vastata Jumalan kutsuun, Jeesuksen kolkutukseen. Tuohon kolkutukseen kannattaa havahtua. Kolkutus voi tapahtua monellakin tavalla, tärkeintä on vastaanottaa Jeesus sisälle saakka sydämeen. Alkaa yhteys ja ilo, joka voittaa kuoleman pimeyden, ja vie todelliseen valoon Valossa eläminen alkaa jo uskoontulon hetkellä. Sieluun tulee rauha ja levollisuus ja luottamus Jumalan hyvään tahtoon, jonka vakuutena on itse Jumalan Poika, Jeesus Kristus. Voin vanheta koko olemuksellani ja kiittää Jumalaa onnestani olla Hänen huolenpidossansa elämäni loppuun saakka. Päämääränä ihana tulevaisuus Jumalan uudessa taivaassa ja uudessa maassa, jonne meitä kaikkia kutsutaan.
Vanhuus on uusi mahdollisuus! Jumala jaksaa kutsua yhteyteensä, vaikka nuoruudessa olemme kääntäneet selkämme Hänelle. Mutta nyt vanhuudessa meillä on aikaa, ja meillä on vähemmän menemistä. Lisäksi kuoleman lähestyminen iän karttuessa kertoo lahjomatonta tarinaansa. Elämän viime vaiheet ja vuodet ovat käsillä. Tässäkö kaikki sitten oli? On traagista, kuinka monille todellakin kaikki oli siinä heidän mielestään! Kuolema ja Jumala on jäänyt tuntemattomaksi. Koko elämä on eletty ilman elämän antajaa, Jumalaa. Samalla elämä on eletty ilman tuomiota ja ilman anteeksiantamusta. Nyt kuitenkin nämä kaksi ruhtinasta astuvat kuvaan mukaan kuoleman hetkellä. Tuomion ruhtinas kerää joukkoonsa ovensa lukossa pitäneet, anteeksiantamuksen ruhtinas taas kutsuu luokseen Jeesuksen koputukseen vastanneet. Vanhuus on siis Jumalan pitkämielinen kutsu vastata Jeesuksen rakkauteen. Vielä on aika tehdä parannus, ja pyytää syntejä anteeksi. Vielä on aika tarttua Raamattuun ja uskoa Jumalan lupauksiin, joista yksi on tämä Jeesuksen sana:" Joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä pois"!(Joh.)
 
18.1.2021

Antti Heikkilä

Missä viipyy erikoislääkäri Antti Heikkilän julkinen anteeksipyyntö harhaan johtavista lausunnoista Korona pandemiaan liittyen!? Hänhän pitää pandemiaa valtaeliitin vedätyksenä! Tällaiselta henkilöltä pitäisi ottaa lääkärioikeudet pois pysyvästi.Tässä on käynyt niin, että yhden asian ympärille ( lääkkeetön elämä) kasattu agenda antaa kantajalleen kaikkitietämisen tunteen myös muissa asioissa! Ja opetuslapset kiltisti seuraavat perässä, sillä johtaja ei voi olla väärässä, vaikka monissa maissa ruumishuoneet pullistelevat ja teho-osastot loppuvat kesken. Mutta kun "maailmankatsomus" ei hyväksy lääkkeitä eikä siis myöskään lääkitsevää rokotusta, niin päätä seinään! Tulkaa siis järkiinne vähättelijät ja katsokaa ympärillenne, vai pitääkö kaikkien vähättelijöiden ja heidän läheisten sairastua vakavasti, ennen kuin äly ymmärtää palata takaisin sinne mistä on lähtenytkin.
Antti (salaliittoteoria) Heikkilän kuvaus myös jouluevankeliumista paljasti hänen kapean tietämyksensä ja harhailluusionsa omasta asiantuntemuksestaan. Kirjoittamassaan blogissa Heikkilä vääristi Jeesuksen sanoman koskettavan vain ajallista elämää. Hänen mukaansa ihmisiä vain kyykytetään (=salaliitto) taivas-uskolla ja helvetti-pelolla eli elämällä kuoleman jälkeen. Tällaiseen johtopäätökseen voi tulla vain siten, että ei ole lukenut yhtään Raamatun lausetta täydellä ymmärryksellä
 
1.11.2020

Aasin korvat

Elämäkertoja ei saisi kirjoittaa kerrottavan eli pääosan esittäjän eläessä! Muistini mukaan vanhoina hyvinä aikoina meni useampi vuosi, kunnes kuolleesta ja tunnetusta henkilöstä tehtiin elämäkerta. Tämä takasi sen, että kirjaan tuli vain merkitykselliset tapaukset ja ajatukset. Tänään asia on juuri päin vastoin! Elämäkerta kirjat pursuavat asioita, joiden olisi pitänyt pysyä lukijoille saavuttamattomissa. Mutta kun kertojina ovat pääosan esittäjät itse, terve harkinta on pettänyt ja "on paljastettu" joko jonninjoutavuuksia tai sitten asioita, jotka olisivat saaneet pysyä "salassa"! Liekö vanhenemisen tuomaa höperyyttä, kun liki 80v julkkismiehet ovat erityisen edustettuna tässä surullisessa ilmiössä? Onko ikääntyminen ja Kuoleman lähestyminen aiheuttanut paniikkia näiden onnettomien järjen juoksussa. Vai onko kysymys viimeisestä "rahastuksesta", koska seuraavasta ei ole kovasti takuita? Oli miten oli, ilmiö on kuitenkin suorastaan säälittävä. Siitäkin huolimatta, vaikka taustalla häärii tuttu kummajainen, johon otsikkokin viittaa. Joko arvaat, mihin nuo merkilliset, mutta tutut sanat kuuluvat?
Eräässä sadussa Prinssillä oli syntyessään aasin korvat. Siitä ei kuitenkaan saanut kertoa kenellekään kuoleman rangaistuksen uhalla. Hoviparturilla oli vaikeuksia tämän kiellon kanssa. Lopulta hän sai hyvän neuvon mennä kauas metsään, kaivaa syvä kuoppa, jonne voisi kuiskata tämän salaisuuden pois sydämeltään! Parturi toimi ohjeen mukaan ja sai avun tuskaansa. Sadussa lopulta parturin teko paljastui, mutta onneksi kaikki päättyi onnellisesti. Kun ihmisellä on koettuna paljon "muilta salassa olevia" tapahtumia, toteutuu tuo tuskallinen parturin kohtalo; kukaan ei tiedä, mitä kaikkea minulle on sattunut ja tapahtunut . Ja jos kuolen kohta, kukaan ei koskaan saa tietää, mitä "ihmeellistä" ja " tavallisesta poikkeavaa" minulle on sattunut tai mitä olen nähnyt ja kuullut! Ajatus siitä, että on olemassa asioita, jotka kannattaa viedä mukanaan hautuumaalle, on hävinnyt suositeltavana käytösmallina. Samaan veneeseen on ahdettu myös sanat itsekriittisyys ja hienotunteisuus. Tuskin monet edes nykyään ymmärtävät, mitä nuo elämän peruskivet tarkoittavat ? Niinpä vene onkin tuuliajolla vailla soutajaa.
Julkkisten narsismi tukee tuota sadun oivaltavaa totuutta. Salaisuutta on työlästä pitää piilossa, vaikka se olisi jopa häpeällistä tai tuomittavaa! Salaisuuden paljastaminen tyydyttää narsistisen halun olla jotakin vielä enemmän, kuin mitä muut tietävät tai osaavat kuvitellakaan. Siitäkin huolimatta, vaikka hintana olisi häpeän muuttaminen ansioksi ja kunniaksi. Tästähän olemme viime aikoina ja viime vuosina saaneet lukea. Surullista tässä kaikessa on ikävä havainto monen tunnetun henkilön luokalle jäämisestä elämän koulussa. Nämä julkkissankarit eivät ole oppineet mitään pitkän elämänsä aikana. Kaikki ovat jääneet aloitus luokalle, vuodesta toiseen. Syykin on tiedossa ehkä kaikille muille, paitsi heille itselleen. Jos rintataskussa on itsekeskeisyys ja takataskussa tarve olla ihailtu, ei etutaskuista voi löytyä mitään todella merkityksellistä toisille ihmisille. Puhumattakaan katumuksesta, joka elämän koulussa merkitsisi aina seuraavalle luokalle siirtymistä.
 
24.10.2020

Mielenterveyttä

Psykoterapia keskukseen on tehty tietomurto. Hakkeri yrittää saada taloudellista hyötyä paljastamalla asiakastietoja julkisuuteen. Huono homma monelle, mutta kannattaako huolestua tai panikoida? Kenenkään ei tarvitse hävetä tai salata sitä, että on sairastunut syöpään. Samoin kenenkään ei tarvitse hävetä tai salata sitä, että mieli on järkkynyt ja tarvitsee siihen hoitoa! Ihminen on kokonaisuus, jossa psyyke vaikuttaa fyysisyyteen ja fyysisyys psykkeeseen. Monen fyysisen sairauden taustalla on psyykkinen kuorma. Emme enää elä aikaa, jossa puhutaan hullujen huoneesta. Mielenterveys on terveyttä mielen alueella. Mielenterveys potilas on sairastunut sairauteen, joka kuormittaa henkistä jaksamista. Stressi on yleinen häiriötila työväestön keskuudessa. Se on mielen kuormittamista, mutta useinkaan se ei aiheuta avun hakemista ammattiauttajalta. Toisinaan stressi kuitenkin johtaa uupumukseen ja masennukseen. Harva ihminen tietää mielen jaksamisen rajat, ne tulevat kokemisen kautta. Onko siis masennuksessa jotain hävettävää? Ei tietenkään! Eikä muissakaan mielenterveyteen kuuluvissa vaikeuksissa.
Tuo kiristäjähakkeri elää vanhaa maailmaa, jossa hävettiin mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Nyt ei enää saisi olla niin! Siihen ei ole mitään syytä. Jos hakkeri julkaisee potilas eli asiakastietoja, sillä ei pitäisi olla meille mitään merkittävää vaikutusta. Kuitenkin me ihmiset reagoimme tapahtumiin eri tavoin. On siksi ymmärrettävää, että toisille hakkerirosvon julkeus tuottaa huolta ja ahdistusta. Mielestäni kylläkin aivan turhaan. Moraaliin kuuluvat asiat ovat hävettäviä, ei sairauksiin tai sairastumisiin liittyvät asiat. Kun kymmenen vuotta sitten jouduin suljetulle osastolle, en aikonut mitenkään salata tai hävetä sitä. Miksi? Koska siinä ei ole mitään salattavaa tai hävettävää! Kaiken lisäksi olen sen kautta saanut olla rohkaisemassa muita hyväksymään, että elämä on haavoittuvaista kaikille ihmisille. Rosvo hakkerin toiminta on väärää kaikin puolin. Hän tulee kuitenkin paljastamaan itsensä, kun kukaan ei reagoi hänen uhkauksiinsa. Ainoa, joka oikeasti tulee lopulta kärsimään tässä keitoksessa, on hakkeri itse. Hän luuli laskevansa riskit oikein, mutta toisin tulee käymään. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten ihminen voi tuhota oman tulevaisuutensa rahan himon alttarille.
 
1.10.2020

Nollatoleranssi koulukiusaamiseen!

Kiusaajat erotettava koulusta ja heidän on siirryttävä toiseen kouluun! Tätä ennen kiusaajat koko koulun eteen kertomaan, miksi kiusaa muita tai jotakin koululaista. Jos joukkotuomio ei auta, niin pois koulusta! Kiusaajan vanhempien on etsittävä yhdessä koulutoimen kanssa uusi koulu, ei kiusatun vanhempien. Tämä pitäisi olla selvä heti kättelyssä! Toista vaihtoehtoa ei pitäisi olla olemassakaan. Toki lapsen traumaattinen kokemus koulusta synnyttää halun vaihtaa maisemaa turvallisen kouluympäristön saamiseksi. Kurin puuttuminen vaivaa koteja ja kouluja. Yhteiskunta on kiitettävästi karsinut mahdollisuutta rangaista kurittomia lapsia ja nuoria. Poliisin käyttämää voimankäyttöä ei lueta väkivallaksi, mutta vanhemman tai opettajan lujat otteet johtavat syytteeseen?!
Fyysisestä koskemattomuudesta on tehty jumalallinen normi, jota ei missään olosuhteissa saa kyseenalaistaa. Ja sitten ihmetellään, kun kiusaajaa tai häirikköä ei voida poistaa luokasta. Aikuisille ihmisille pitää palauttaa luottamus harkintaan fyysisestä voimankäytöstä. Jos puhe ja käskytys ei auta, on oltava jykevämpiä keinoja pakissa. Maailma taitaa olla siinä asennossa, että jokaisessa koulussa tulisi olla yksi vartija, jolla on riittävät valtuudet. Vartijan läsnäolo välitunneilla ja koulun yleisissä tiloissa saattaisi hillitä ongelmanuorten käyttäytymistä merkittävästi. Häirikön poistaminen luokasta kuuluisi henkilön tehtäviin tarvittaessa. Opettajien ei tarvitsisi enää kuunnella asiatonta kielenkäyttöä tai käytöstä. Samalla oppilaat voisivat keskittyä opetukseen. Sitä vartenhan koulussa ollaan.
 
22.4.2020

Ahneutta vai auttamista

Hätä synnyttää aina silmitöntä kärsimystä ja julmettua ahneutta. Kysymys kuuluu siis seuraavasti: miten on mahdollista, että toisten ihmisten hädänalaisuus saa toisissa ihmisissä halun hyötyä siitä? Vaikka toki tämä vainolainen on koko ajan matkassa, pulpahtaa se esiin suurten katastrofien keskellä. Ihminen "muuttuu" sudeksi toisia kohtaan. Varastelu ja toisen oman riistäminen tai tuhoaminen paljastavat hirviön meidän sisällämme. Tämä peto osaa pukeutua ja muuntautua eri hahmoiksi ja jopa lähes näkymättömäksi, mutta aina on kyse samasta riiviöstä, jolle vain omalla elämällä on merkitystä. Peto ei piittaa muista eikä edes osaa asettua toisten osaan. Yhteisvastuu ja velvollisuus puuttuvat tämän zombin arvopapereista. Vain aineellisella on käytännön merkitystä, ja sille uhrataan oma ja toisten elämä. Tietenkin on ymmärrettävää, että oma selviytyminen nousee eri tavalla pintaan silloin, kun ihminen joutuu tuntemattoman eteen, hätään tai monenlaisiin koettelemuksiin. Yhtäkkiä arki muuttuukin selviytymiseksi! Vaikka palikat muuttavatkin paikkaa ja elämä maistuu erinlaisemmalta kuin ennen, se ei saisi muuttaa meitä tunteettomiksi ihmissyöjiksi. Näin kuitenkin käy.
Tunnistettavat jäljet johtavat tutulle sylttytehtaalle! Vaikka kaiken maailman hamstraajat kuuluvatkin tämän tehtaan palkkalistoille, ovat he kuitenkin mitätön rosvojoukko suurten mafioosojen rinnalla. Vailla omaatuntoa olevat "liikemiehet" tahkoavat kirveitään silloin, kun muut leikkaavat kovaa limppua tylsillä puukoillaan. Nämä supersankarit puhuvat liikemiehen vaistosta, vaikka kyse todellisuudessa on rahan kärystä, joka nousee grillimakkaroista, joita hätä aina synnyttää puutteen ja pulan keskelle! Voiton tavoittelu ihmisten taistellessa olemassaolostaan on kuvottavaa ja vastenmielistä, kun samalla toiset ovat valmiit maksamaan hengellään auttaakseen Korona virukseen sairastuneita! Tämä kauhuelokuva on tällä kertaa totta jokainen sana. Ahneuden tunnoton peto on onnistunut kietomaan pitkiin sormiinsa myös yrityksiä, jotka nyt hyödyntävät valtion tahtoa auttaa vaikeassa tilanteessa. Sanotaan että tilaisuus tekee varkaan! Näinhän se on. Miljoonatuloksia tekevät yritykset tarvitsevat kipeästi " ylimääräisen" satatonnia, vaikka siitä luopuminen auttaisi useampia pienyrityksiä pysymään pinnalla.
Tässä käy niinkuin kiellossa kokoontumisiin. Välinpitämättömyys toisista ja heidän pärjäämisestään sanoitetaan vapaudeksi ja perusoikeudeksi. Ihminen on susi lammasten vaatteessa. Ja se susi on aina tuo toinen ihminen. Terveyttä ei voi mitata rahalla. Siitä huolimatta kaikkien koronapotilaita hoitavien tulisi saada valtiolta kannustava ja palkitseva koronalisä. Hoitajat ja lääkärit tekevät työtä sairastumisen ja henkensä uhalla. Nyt kun velkaa pitää ottaa, otettakoon sitä niille, jotka ovat etulinjassa. Sen on valtio heille velassa, varsinkin kun teidämme, miten huonosti heidän turvallisuudestaan on huolehdittu. Tämä ministerien pitää tunnustaa avoimesti ja osoittaa se myös käytännössä.
Mitä minä voisin tehdä muiden auttamiseksi? Pitämällä suun kiinni! Aivan! Virustartunta leviää pisaroiden kautta. Maskin (minkä tahansa) käyttö estää minua tartuttamasta muita. Niin kauan kun meitä ei testata, jokainen voi olla taudin levittäjä! Juro suomalainen ei halua kuitenkaan olla kenenkään silmätikkuna, ja ei siksi laita mitään suojaa kasvoilleen. Ongelma on vain siinä, että tämä jurous ja epäuskoisuus kostautuu ikävin seurauksin. Tätä meidän pitäisi kaikin keinoin välttää!
 
21.4.2020

Maskit

Onko nyt niin, että STM ja THL eivät voi ohjeistaa kansalaisia maskien käytössä, koska vakuutteluista huolimatta niitä ei alunperinkään ole ollut HVK: ssa alkua pitemmälle. Puheet kolmen kuukauden varmuusvarastosta siis jotain muuta kuin karua todellisuutta!Minusta kansalaisille pitää pystyä sanomaan to tuus, vaikka se tulisi omaksii vahingoksi. Peittely ei koskaan tuo mitään hyvää. Muualla on todistettu maskien oleellinen vaikutus taudin tappamiseksi. Kun pisaroiden levitys loppuu, loppuu tautikin. Suomen linja maskien suhteen on erikoinen? Muualla kauppoihin pääsee vain maskien kanssa. Mistä on siis kysy? Siitä että. maskeja ei ole ja siksi sen käyttöä ei voi suositella, puhumattakaan pakosta, jota monet maat käyttävät taudin torjunnassa!? Mitä muutakaan voi.päätellä?! Ja jos niitä ei ole, mitä HVK on puuhastellut näinä vuosina. Minne hankintavarat ovat kuluneet?
Tyhjät hyllyt piti saada äkkiä täyteen kaikkia keinoja käyttäen, ja miten sitten kävikään? Suomen kansalaisia on petetty. Kovimman hinnan ovat maksaneet hoitajat ja lääkärit - ja vanhukset. Kohta maksajiksi tulevat myös muut tallaajat, koska ilman maskia kulkevat ihmiset levittävät virusta paikasta toiseen. Lisäksi ihmiset eivät välitä käsien pesusta, vaikka siihen tarjotaan hyvät mahdollisuudet liikkeitten ja kauppojen tahoilta. Minusta pitäisi ehdottomasti julkaista tiedot, mitä Huoltovarmuuskeskuksen eli HVKn varastossa oli epidemian puhjettua! Tuolloin ministeri STM vakuutteli varastojen riittävyyttä?! Mitä siellä siis oli ja kuinka paljon ja mitä siellä olisi pitänyt olla?
 
2.4..2020

Pieni ihminen

Jumala on suuri ja ihminen on pieni. Korona -virus on pienistä pienin, mutta voimassaan suuri. Näin jälleen kerran Jumala näyttää meille istuma paikan universumin ruokapöydässä. Tuon pöydän ääressä paljastuu ihmisen osa ja avuttomuus. Avaruuden valloittajasta on tullut mikrokosmokseen eksynyt poloinen. Näkymättömästä pölyhiukkasesta on tullut sensijaan valloittaja ja kaiken maailman katseltava.Yhteisellä aterialla ruokapöydän kattaja katsoo meihin ja kehottaa tarttumaan lusikkaan. Tarjolla oleva soppa ei kuitenkaan tuoksu miellyttävältä, päinvastoin!? Lisäksi tiedämme, mitä aineksia keitokseen on käytetty, olemmehan olleet itse sitä osaltamme kokkaamassa. Syödä kuitenkin pitäisi, sen pöydän päässä olevan isännän katsekin kertoo.
Nyt ei auta kiukuttelu eikä huolimaton maistelu. Lautanen on syötävä tyhjäksi, ei auta pyytelyt ja anomiset. On vain lusikoitava sapuska kiireimmiten alas kurkusta, ja sitten kulaus kirkasta vettä päälle! Sitä isäntäkin odottaa, jotta voisi tarjota jälkiruokaa. Aivan niin! Tapahtuu niinkuin Sanassa rohkaistaan: " Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä"! Jumala haluaa armahtaa meitä. Syömällä soppaa me tunnustamme ansaitsevamme Jumalan kuritusta. Tällä kertaa se tulee pandemian kautta! Kun näin saa tapahtua, on jälkiruoka valmiina odottamassa. Jumalan anteeksiantamus Jeesuksessa Kristuksessa tarjotaan jo kasteessa, mutta parannuksen ja uskon kautta siitä tulee universumin parasta jälkiruokaa. Sitä ei voi kuitenkaan ottaa, ellei ensin syö keittolautasta pohjia myöten. Niin, pohjia myöten. Silloin todetaan apostolin sanoin: " Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on Jeesuksessa Kristuksessa". Kerran me kaikki kuolemme, se on varmaa. Sitten tiet erkanevat. Silloin kannattaa olla Jeesus-tiellä, jolle meitä kutsutaan maailman kaikkeuden ruokapöydässä. Jälkiruoka on kuin onkin totta!
 
13.4.2020

Kirjakääröön kirjoitettu

On neljä hevosta ja on neljä sinettiä. Hevoset ovat eri värisiä. Ensimmäinen on valkoinen, sitten tulee punainen, sitten musta ja viimeisenä hallava hevonen. Kaikilla hevosilla on ratsastaja. Kaikki ratsastajat kuvaavat huonoja tapahtumia ihmiskunnan historiassa. Myös valkoinen, joka on kuvaus eksytyksistä! Evankeliumin levittämiseen käytetään Hengen miekkaa, eksytysten levittämiseen jousipyssyä myrkkynuolineen! Ilmestyskirjan kuvaus ihmisiä kohtaavista kamalista ajoista historian saatossa eivät jätä ketään kylmäksi! Hevosten kavioiden kopse on ollut kuultavissa ja se voimistuu koko ajan. Jumalan valtaistuin salissa avataan kirjakäärön sinettejä, ja seuraukset näkyvät täällä maan päällä. Neljännen sinetin jälkeen ilmestyskirjan näky tuo eteemme hallavan hevosen, jonka selässä istuu Kuolema ja Tuonela!
Kaikki alkaa siitä, kun valtaistuin salissa on vain yksi henkilö, joka kelpuutetaan avaaman kirjakäärön seitsemän sinettiä. Hän on teurastettu Jumalan Karitsa, Jumalan ainokainen Poika, Jeesus Kristus! Se on Hän, jolle on annettu kaikki valta Taivaassa ja maan päällä. Mitä tämä tarkoittaa? Kun sinettejä avataan tapahtuu aina jotakin ihmisten maailmassa eli luomakunnassa. Avaajana on aina Hän, joka syntyi pieneen talliin, joka ristiinnaulittiin ristille pahantekijänä, joka nousi ylös kuolleista, joka nousi ylös taivaisiin ja joka istuu Isän Jumalan oikealla puolella. Niin ja joka myös rukoilee meidän puolestamme! Seitsemästä sinetistä viisi on jo avattu! Viideshän kertoo uskovien vainoista, joka alkoi jo alkuseurakunnan aikana ja päättyy Jeesuksen toiseen tulemiseen. Kuudetta sinettiä odotellessa hevoset jatkavat laukkaansa. Tapahtuu samaa, mistä Jeesus kertoo evankeliumeissa. Ennen paluutaan maailmassa on vainoa , eksytystä, sotia, nälänhätää, kulkutauteja ja ruttoa.
Hallavalla hevosella ratsastaa Kuolema , ja Tuonela on hänen seuralaisenaan. He tuovat tullessaan kuollettavaa kärsimystä monenlaisten "vitsauksien" kautta. Villipedot, kulkutaudit, epidemiat ja rutot ovat tuon ratsun kuljettamia kurimuksia, joihin miljoonat ihmiset ovat joutuneet omassa vaelluksessaan. Korona virus on yksi näistä onnettomuuksien tuojista. Sen jälkeen on tulossa taas toisia, joiden kaikkien valtaan on annettu surmata ihmiskuntaa. Vaikka näin on kirjoitettu ja vaikka näin tulee tapahtumaan, ihmiskunnan velvollisuus on kuitenkin taistella kaikkea kuoleman valtaa vastaan. Rakkaus velvoittaa siihen. Evankeliumit ja Ilmestyskirja avaavat meille ikkunan eiliseen, tähän päivään ja tulevaan. Jos tuo ikkuna on kiinni, emme ymmärrä elämää, emme ymmärrä kuolemaa. Ja varsinkaan emme ymmärrä Jumalaa?! Jumala on sekä rakastava että pyhä. Sen Hän on ilmaissut Sanassaan ja Pojassaan, joka on tuo Sana ja joka tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Jeesuksen kuolema kertoo Jumalan pyhyydestä. Jeesuksen ylösnousemus kertoo Jumalan rakkaudesta.
Nyt hallavan hevosen laukka näyttää uhkaavalta ja tavallista voimakkaammalta. Sille on annettu lupa nelistää maailman joka kolkalla. Vasta Viimeisen Tuomion jälkeen ratsun meno viimein lakkaa, kun Kuolema ja Tuonela heitetään lopullisesti tuliseen järveen! Tuohon hetkeen saattaa mennä vielä tovi, vaikka kuudennen sinetin aika koko ajan läheneekin. Ilmestyskirjan kuvaukset sineteistä, pasuunoista ja vihan maljoista ovat karua luettavaa. Pysäyttävintä on huomata ihmiskunnan väsymätön taistelu Jumalaa vastaan. Ihmissydämen paatumus syöksee koko luomakunnan lopulliseen tuomioonsa. Jumalan sallima kuritus ei johda kääntymiseen ja rukoukseen, vaan silmittömään herjaamiseen ja Jumalan kiroamiseen.
Mitä tapahtuu Koronan jälkeen? Osa ihmisistä kääntyy onneksi Jumalan armon puoleen, osa jatkaa valitettavasti entiseen malliinsa piittaamasta Jumalan Sanasta. Hevoset jatkavat kulkuaan ja ratsastajat toimiaan? Kyllä se menee juurikin näin! Näin on kirjakääröön kirjoitettu, ei määräyksenä vaan Jumalan ennalta tietämyksen mukaan. Jumala, jolla ei ole aikaa, tietää mitä tuleman pitää. Hänen käsiinsä on siis hyvä jättää itsensä ja läheisensä. Kuudes sinetti odottaa avaajaansa. Sen jälkeen kääntyminen Jumalan puoleen on enää mahdotonta. Jeesus odottaa ihmisten kääntymistä Hänen puoleensa, jolla on Kuoleman ja Tuonelan avaimet. Seurakunta odottaa viimeistä pasuunan puhallusta ja Karitsan häitä. Tämän keskellä me kaikki odotamme Koronan hellittävän otettaan ja elämän palaamista normaaliksi. Kaikki nämä odotukset tulevat täyttymään joskus. Jumala tietää - milloin!
 
7.4.2020

Vihollinen

Ihminen ei ole toisen ihmisen vihollinen! Ei pitäisi olla, mutta ihmisen historia kertoo kylmää todellisuutta päin vastaisesta. Sokeus pahan juonille tai tietoinen pahan suosiminen on kantanut hyytävää satoa vuosi tuhanten kuluessa. Tämä kuolon korjuu jatkuu ja jatkuu. Ei auta, vaikka Jumala aika ajoin koittaa vihjata, missä todellinen vihollinen majailee!? Vai auttaako? Tänään maailma ponnistelee Korona -viruksen kanssa. Vaikka tässäkin taistelussa joskus ihminen on toista ihmistä vastaan itsekkäistä syistä, on kuitenkin kysymys yhteisestä vihollisesta. Ihmisten on pakko keskittää ajatuksensa leviävää uhkaa kohden, ja pysäyttää muut toimet, jopa sotatoimet ja vihollisuudet. Uuden vastustajan voima pakottaa ihmiskunnan yhdistämään ponnistelunsa katalan vihollisen taltuttamiaeksi. Ihminen löytää toisen , joka on myös ihminen. Toivottavasti!?
Kuolema on vihollinen. Siksi sitä pelätään ja siksi sitä käytetään vallan välikappaleena. Vaikka Kuolema ei olekaan ainut vihollinen, on se Sanan mukaan - "viimeinen vihollinen, joka sekin aikojen loputtua heitetään Tuliseen järveen"! Silloin kaikki vihollisuus lakkaa ja alkaa iankaikkisuus Jumalan uudistaessa luomakuntansa. Kuolema ei ole ainoastaan viimeinen vihollisista, vaan se on myös apostolin sanojen mukaan - voitto! Tämä rohkea ilmaisu kuuluu apostoli Paavalille, joka ennen Herran kohtaamista oli vainonnut ja tappanut alkuseurakunnan jäseniä. Jeesuksen kohtaaminen muutti murhamiehen väsymättömäksi Herran palvelijaksi. Väkivaltaisesta kuoleman käsikassarasta oli tullut laupeuden ja armon esitaistelija. Toisille kuolema on kammottava vihollinen, jota paetaan monellakin tavoin. Jotkut vahtaavat jokaista liikahdusta, mitä terveen elämän saavuttamiseksi tarjotaan. Jotkut yrittävät kokea mahdollisimman paljon elämyksiä, kun tulevasta ei varmuudella voi ennustaa mitään. Myllytksen tuoksinassa usein apua tarvitseva jää sivummalle. Myös elämän tarkoituksen miettiminen ei saa jalansijaa arjen kantavana voimana.
Miksi joillekin kuolema todellakin on voitto? Ja miksi toisille se edelleen näyttäytyy vihollisena, jonka vastustamiseen tuhlaantuu koko elämä? On toki hienoa nähdä 101 vuotiaan parantuneen Koronasta! Mutta mitä sen jälkeen? Hänenkin kohdalla Jumala olisi halunnut lahjoittaa voiton, jonka kuolema olisi tuonut tullessaan! Tuo voitto tulee Jeesuksen Kristuksen kautta Häneen uskoville. Tästä tuleva Pääsiäinenkin kertoo jälleen kerran väkevällä sanomallaan ja uutisella: kuoleman valta on voitettu ja synti on sovitettu! Miksi takertua hauraaseen ja katoavaan elämään, kun tarjolla on suunnattomasti paljon parempaa? Miljoonat Jeesuksen omat ovat nähneet Paavalin tavoin voiton, joka on valmistettu puisella ristillä. Ylösnoussut Herra rohkaisee meitä takertumaan voittoon, joka on elettävissä jo nyt. Sen rinnalla Korona asettuu oikeaan mittaansa ärhentelyssään. Anna siis elämäsi ja kuolemasi Hänelle, joka on elämän ja kuoleman Herra. " Joka uskoo minuun elää, vaikka olisikin kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole"!
 
21.3.2020

Pitkää matikkaa ja ruttotautia, vähättelemättä kuitenkaan Koronan vakavuutta

Pitkääkö mietin? Koronaa tietenkin - aamusta iltamyöhään. Eilenkin koitin päästä jyvälle tuon kummajaisen liikehtimisestä. Otin mukaan muistivarastosta maineikkaan Väisälän laskuaapisen apuneuvoksi. Koitin saada nimittäin tolkkua viruksen hyökkäysaikeista minun kimppuuni, ja päätin siis matemaattisesti olla valppaana ja varustautuneena taisteluun! Viruksethan eivät ole matemaattisesti kovin lahjakkaita, ne luottvat vain ihmisten tyhmyyteen ja itsekkyyteen, joka näkyy siinäkin, kun pitäisi hankkia nenäliinoja pärskimisen varalle, ihmiset hamstraavatkin vessapaperia komerot täyteen. Toki soveltuuhan pönttöpaperi niistämiseen ja köhimiseenkin!
Varustautuneena hyökkäykseen tein laskelmia virusvintiön liikkumisesta. Tällä hetkellä mitattuja tartuntoja kotimaassa on 450. Todellinen määrä sanotaan olevan jopa 30 kertainen eli 13500. Prosentteina 5milj. väestössä se olisi 0,27%. Haukiputaalla on n. 20000 asukasta. Keskiarvona tartunnan saaneita Puttaalla olisi koko valtakunnan mittakaavan mukaan 50 eli siis joka 400:s olisi saanut pöpön! Niinpä jos menen kauppaan, ja siellä on vaikkapa 400 asiakasta, keskiarvolaskennan mukaan siellä on vain yhdellä ruttoliivit takin alla! Ainakin vielä. Heureka! Eikä tässä vielä kaikki. Oulun sedulla (pohjois-pohjanmaalla) tartuntoja on todettu kuitenkin vain 20. Väitetty todellinen luku lienee siis 60 .Asukkaita arviolta 400000 Prosentteina luku on 0,015 %. Käytännössä siis vastaan saa tulla 6666 ihmistä, joista yhdellä on miina viritettynä. Hyvillä mielin voin siis kurkistaa ovesta pihalle ja siemaista raitista ilmaa kerran päivässä.
Virusvallulla on vielä pitkä ajomatka kaavailtuun päättötenttiin, joka on arvioitu olemaan luokkaa 42% väestöstä. Tämänkin kirjoituksen viisauttamana meidän kaikkien tehtävä on estää velmua pääsemästä ylioppilaaksi . Vaikka vielä ei tarvita happinaamareita, tulee kuitenkin edetä niin että emme tarvitse mitään naamareita! Ei trulleja, ei noitia, ei vappunaamareita, ei juhannuskokkonaamareita (joita ei ole olemassakaan), eikä työpaikkojen roolinaamareita. Eli vähäksi aikaa meidän tulee hillitä viehtystämme roolileikkeihin suuntaan jos toiseenkin! Naamarihan tekee meistä tuntemattomia, emmekä näe toistemme suuta emmekä varsinkaan nenää, joka ensimmäisenä ottaa vastaan tuulen ja tuiskun sekä lyönnit ja laiminlyönnit. Nenä on myös tärkeässä tehtävässä tunnisteassaan outojen hajujen hyökkäykset, jotta hartioitten keskellä tapahtuisi puolustusreaktio. Nirppanokille olisikin nyt töitä , sillä tarkkanenäiset voisivat harjoitella tunnistamaan virusvelmun siirtokunnat lähimmäisissämme.
Tietenkin koirat pärjäisisivät tässä nuuskimisessa monin verroin paremmin! Eli koirat viruskouluun, vaikka muut koulut ovatkin kiinni. Viikon pikakurssi mahtaisi hyvin riittää. Näin tehdessämme virusparalle ei jää mitään piiloutumis mahdollisuutta. Haukkuva koira edesauttaa ihmisiä pitämään kotiaan "linnanaan", tekee tilaa kaupoissa ja pitää sukulaiset poissa jääkaapilta. Koirat olivat myös Jeesukselle tuttuja. Opetuksissaan Hän viittasi koirien mieltymykseen murujen etsimisestä ruokpöydän alta, koirien kummalliseen tapaan palata oksennukselleen sekä niiden tapaan nuoleskella haavoja ja märkiviä paiseita toisiltaan ja ihmisiltä. Niin kuin tiedämme, lopunajan merkkeihin kuuluu myös nälänhädän ja maanjäristysten lisäksi rutto, joka lienee virusmaailman aiheuttama. Ruttotautisena (ks. apostoli Paavali) en voi olla puhumasta Jeesus -rutosta, jonka jokainen uskoon tullut saa kohdattuaan syntiensä sovittajan! Yleensä kulkutaudit ovat haitallisia, mutta tämä rutto tuottaakin elämän ja yltäkylläisyyden. On tällekin taudille yritetty sulkea ovet ja rajat, mutta sen etenemistä ei voi loppupeleissä estää. Se johtuu siitä, että tämä virus, jonka toinen eli pitempi nimi on nimeltään evankeliumi, tämä leviääkin korvasta korvaan tai silmästä silmään. Ymmärsit oikein; kuulemalla ja lukemalla.
Soisin Jeesus -epidemian muuttuvan todelliseksi pandemiaksi, ennenkuin on liian myöhäistä! Tosin ensin pitäisi saada aikaiseksi uudestaan epidemia joka kolkkaan. Vuosikymmeniin ei ole nimittäin ollut havaittavissa minkäänlaisia viitteitä edes taudin oireista, kuten synnintunto, Jumalan pyhyys tai palaaminen Raamatun ilmoitukseen. Nykyään on liian vähän uutisotsikoita, joissa kerrotaan ihmisten uskoontuloista eli parannuksesta ja uskon syntymisestä ihmissydämessä. Kristityn nimeä kantavia ihmisiä on kylläkin verrattain paljon, mutta sehän ei ole sama asia kuin uudestisyntyminen vedestä ja Hengestä! Voipi olla että nyt maailman hätä saa jälleen kerran niittää myös iankaikkista iloa sairaitten kääntyessä Jumalan puoleen !? Näin uskon myös olevan eli jos ei hyvällä niin sitten pahalla! Vaikka nyt on aika lopettaa tämä miettiminen, kerron kuitenkin kuningas Daavidista, joka elämässään joutui myös rukoilemaan varjelusta rutosta ja kulkutaudeista (Psalmit) Hän oli oppinut huomaamaan, kuinka Jumalan puoleen kääntyminen tuo rauhan. Rukous palauttaa levon ja luottamuksen Jumalan johdatukseen ja tahtoon. Tehkäämme mekin samoin kaikkien muiden varotoimiemme keskellä!
 
17.3.2020

Virologian ABC

Monet influenssavirukset näyttävät viihtyvän hyvin suurissa väkimäärissä. Näin niiden leviäminen on turvattu ja tulevaisuus taattu. Suuri väenpaljous mahdollistaa myös niiden muuntautumisen ja naamiointumisen tunnistautumattomaksi! Oveluus ja salakavaluus kuuluvatkin virusten työkalupakkiin luottotyökaluina. Virusperheen sukuluettelo juontaa juurensa kaukaa historiasta. Samalla kulkutaudeille ja epidemioille on keksitty monenkirjavia nimityksiä. Yhteistä näille virus- möröille on ollut niiden pakonomainen viehtymis tuottaa kuolemaa ympärilleen. Siksi "tahdotko miljonääriksi"- peli on virusten maailmassa suosittu ja arvostettu. Miljoonan ihmishengen riistäminen mahdollistaa virukselle pääsyn suurmestari- luokkaan, ja toimiston siirtämisen toiseksi alimpaan kerrokseen, lähelle apulais- pääjohtajaa! Niin, lähelle apulais-pääjohtajaa, lähelle kakkos- pomoa? Mikä on tämä kaikkien viruksien ja sairauksien expertti, joka saa nörtit näyttämään vessapaperilta? Ehkä voisi käyttää myös ilmaisua - kuka, koska tämä virologian oppitunti lienee hivenen sarkastinen luonteeltaan?! Joka tapauksessa kyseessä on virusten virus, oveluuksien hovinarri, todellinen taivaanrannan mestarimaalari, naamiaisten suosikki ja kaikkien valepukkien suojelija ( en tarkoita kaiken valheen Isää, joka on kakkos-pomon alapuolella oleva pääjohtaja)!
Jeesus puhui aikanaan tästä virusten viruksesta, joka " hapattaa koko taikinan" pienestä koostaan huolimatta. Se on oveluudessaan ja valepuvussaan pikkuserkkujaan etevämpi. Se voi muuttaa mustan valkoiseksi ja valkoisen mustaksi. Se saa sairaan näyttävän terveeltä ja terveen sairaalta. Se saa kielletyn muuttuvan sallituksi ja sallitun muuttuvan kielletyksi. Se saa Jumalaan luottavan näyttämään lapselliselta ja vain näkyvään maailmaan turvaavan älykkäältä. Jeesukseen uskovat tuo virus leimaa hulluiksi ja hyväuskoisiksi tomppeleiksi, ihmisviisaus ja järjen päätelmät taas ovat tuon kelmin mielilauseita. Viruksen lailla tuo henkipatto leviää vääjäämättömällä tarmokkuudella. Tartunta on jo saatu ennen syntymää ja siksi sen etenemistä ei voi pysäyttää. Maailma on sen vallassa ja pysyy! Tarvitaankin lopulta se, että Jumala ottaa kopin tästä maapallosta ja tekee siitä pannukakkua! Sitä ennen on mahdollista kuitenkin ottaa rokote virusten virusta vastaan. Se ei suojaa kylläkään kuolemalta, vaan paljon pahemmalta. Rokote suojaa iankaikkiselta kuolemalta, koska seerumina käytetään Jumalan Pojan verta. Usko Jeesukseen synti-viruksen sovittajana paljastaa viruksen valheet ja tekee tehottomaksi sen iäisyys vaikutukset.
Rokote on vapaasti otettavissa avaamalla Raamatun lääkekaappi ja lukemalla Uuden Testamentin antamat käyttöohjeet. Käsien pesu ei nyt auta (se voisi olla jopa vahingollista, ks. Pilatus), vaan rukous omilla huulilla ja omalla sydämellä: Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa. Anna meille meidän leipämme ja anna meille anteeksi meidän syntimme (velkamme), niinkuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat tehneet syntiä meitä vastaan (rikkoneet). Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
Tätä kirjoitusta saa jakaa eli tätä virusta saa tartuttaa toisiin
 
16.3.2020

Jumala ja Corona

Jumala on edelleen olemassa ja tietää, mitä on meneillään maailmassa luotujensa elämässä! Vaikka ihmiskunta ajoittain kärsii monistakin koettelemuksista ja inhimillisistä kauheuksista, Jumala on edelleen yhtä lähellä kuin ennenkin. Oikeastaan Hän on lähimpänä juuri tällaisten kärsimysten kuohuissa! Monet ihmiskunnan hädät johtuvat ihmisen omasta toiminnasta. Pakolaisleirit ja miljoonien ihmisten hätä tukevaisuudesta johtuvat ihmisen julmuudesta ja vallanhalusta, uskonnollisesta alistamisesta ja rakkauden puutteesta. Ihmisen pahuus ja välinpitämättömyys toisen ihmisen arvosta tuottaa valtavaa tuskaa ja epätoivoa. Ihmiskunnan irtaantuminen Jumalan läsnäolosta ja Jumalan tahdosta näyttäytyy edelleen julmuutena ja väkivaltana ja valtavana toivottomuutena. Luonnon tuhoisat mullistukset ja monenlaiset tartuntataudit tuovat toisenlaisen lisän kärsimykseen ja kurjuuteen maailmassa. Ne eivät ole ihmisten aiheuttamia, vai ovatko?! Salliessaan tällaista kärsimystä ihmiskunnassa, Jumalalla on aina jokin viesti! Apostoli Paavali muistuttaa meitä yhdestä keskeisestä ihmiskuntaa rakastavan Jumalan toimintatavasta: "... kuritukseksenne te kärsitte. Mikä on sellainen isä, joka ei kurita lastaan?!"
Jokainen meistä tarvitsee taivaallisen Isän kuritusta, aivan jokainen. Se voi olla sairautta, onnettomuutta, luonnon mullistusta, vaikeaa elämän tilannetta. Se voi olla kuoleman läheisyyttä, se voi olla kuolemaa. Kun näin tapahtuu, se on merkki ja viesti Jumalalta. Se on merkki Jumalan läheisyydestä . Hän ei halua menettää sinua ja minua pois yhteydestään. Corona-virus huolestuttaa ihmisiä ympäri ihmiskuntaa. Pandemia leviää kovaa tahtia niin, että se ei ole enää hallittavissa. Pelko huomisesta on tullut lähemmäksi kaikkien ihmisten elämää. Se jopa yhdistää kaikkia kansoja nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin! On hyvä etsiä rokotetta virusta vastaan, niin pitääkin. Kaikki toimenpiteet tulee tehdä pandemian lamaannuttamiseksi. Se on ihmisen velvollisuus toisiaan kohtaan.
Tämänkin koettelemuksen kautta Jumala puhuttelee meitä ihmiskuntana ja sinuna ja minuna. Saako tämä meitä kääntymään Hänen puoleensa, jolta kaikki elämä lähtee? Se on tämänkin vitsauksen tarkoitus. Se on aina vitsauksien tarkoitus Jumalan luomakunnassa. Kaikki luomakunnan kärsimykset ja kauheudet on kannettu Golgatan ristillä. Coronan tarkoitus on viedä meidät Golgatalle, jossa kannettiin meidän sairautemme ja kuolemamme. Jumala on lähellä, Jeesus on lähellä. Hän , jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, kutsuu meidät kääntymään ja katsomaan Häneen. Jos et ole sitä vielä tehnyt, niin tee se nyt. Silloin Coronalla eikä millään muullakaan kärsimyksellä ei ole viimeistä sanaa meidän multiemme päällä, vaan Hänellä, joka sanoo:
"Maailmassa teillä on ahdistus. Olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman".


 
 
Tykkää
 
 
 
Kommentti
 
 
Jaa